Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

 

Regelgeving toegankelijker via Kennisknooppunt Visserij

Regelgeving toegankelijker via Kennisknooppunt Visserij

De visserij heeft te maken met veel en ingewikkelde regelgeving en zodra je er één (soms zonder het te weten) overtreedt riskeer je een boete of strafpunten. Vaak weet de schipper niet eens welke regels er allemaal zijn. Bovendien conflicteren wetten en regels vaak, of bieden in ieder geval ruimte voor interpretatie. Een handig en duidelijk overzicht van alle wet- en regelgeving zou het leven van vissers makkelijker maken.

Lees verder

PO - maatregelen

PO - maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2018

Overzicht benutting visquota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 20 juli 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 27 verwerkt zal zijn.

Lees verder

BTS-survey binnenkort van start; opnieuw 7 weken een visserman mee

BTS-survey binnenkort van start; opnieuw 7 weken een visserman mee

Maandag 30 juli start het onderzoeksvaartuig Tridens met de Beam Trawl Survey (BTS), de jaarlijks terugkerende bestandsopnames met het boomkorvistuig. Evenals vorig jaar doet de Tridens het volledige programma dat 7 weken duurt. Alle weken vaart er een visserman mee als waarnemer.

Lees verder

Resultaten CVO-enquête binnenkort gepresenteerd

Resultaten CVO-enquête binnenkort gepresenteerd

Bent u benieuwd naar de resultaten van de CVO-enquête? Binnenkort worden ze door de CVO bekend gemaakt.

Lees verder

Zorgen over puls en andere visserijactualiteiten tijdens ledenvergadering PO Delta Zuid

Zorgen over puls en andere visserijactualiteiten tijdens ledenvergadering PO Delta Zuid

'Kennelijk komt de politiek onder vuur en moet het straatje schoon. Maar daar zouden onze vissers zomaar de pineut van kunnen worden.' Aldus Pim Visser tijdens de halfjaarlijkse ledenvergadering van PO Delta Zuid, waar hij aangaf dat het nog alle kanten uit kan met het dossier, maar dat de situatie er niet minder zorgelijk om wordt. Integendeel. Ook hier geldt net als bij Brexit het motto voor: ‘hope for the best but prepare for the worst’.

Lees verder

Nieuwe periode PAP-regeling schol

Nieuwe periode PAP-regeling schol

De PAP-commissie ziet geen reden de regeling aan te passen door onvoldoende aanvoer van schol. Daarom blijft de 100%-regeling gehandhaafd.

Lees verder

PO-maatregelen

PO-maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Overzicht benutting quota 2018

Overzicht benutting quota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 13 juli 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 26 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Heffing Pulsfonds op verzoek van VisNed verlaagd

Heffing Pulsfonds op verzoek van VisNed verlaagd

Begin dit jaar is bij de aanvoerders van tong een heffing ingesteld van 10 Eurocent per kg om uitgaven te kunnen financieren in het kader van het Pulsdossier. Inmiddels is er een aanzienlijk overschot en op voorstel van VisNed is besloten de heffing te verlagen naar 2 Eurocent.

Lees verder

ILT en sector spreken over technische en nautische ontwikkelingen

ILT en sector spreken over technische en nautische ontwikkelingen

De visserijsector was donderdag 5 juli bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Zwijndrecht voor periodiek overleg over de ontwikkelingen in de visserij. Tijdens de vergadering kwamen een aantal punten ter sprake die consequenties hebben voor de kottervisserij. Hieronder een overzicht.

Lees verder

Veiligheid op kotters blijft aandacht vragen

Het thema ‘veiligheid’ blijft in de kottervisserij aandacht vragen. Donderdag 5 juli werd hier nadrukkelijk bij stilgestaan bij het sectoroverleg bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Pim Visser en Hepke Deelstra waren namens VisNed aanwezig in Zwijndrecht om door te praten over de ontwikkelingen in de visserij. 

Lees verder

Sarah Verroen komt VisNed-team versterken

Sarah Verroen komt VisNed-team versterken

VisNed is bezig met een herstructurering en breidt haar team uit om zo in te kunnen spelen op de vele ontwikkelingen die op de sector af komen. Sarah Verroen zal zich daarom per 1 oktober voor VisNed bezig gaan houden met maatschappelijke vraagstukken, PR en communicatie, intern beheer en verbinding met organisaties zowel binnen- als buiten de sector.

Lees verder

PO-maatregelen

PO-maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2018

Overzicht benutting visquota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 14 juni 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 23 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Overzicht gebruik zeedagen 2018

Overzicht gebruik zeedagen 2018

Onderstaand treft u het overzicht aan van de benutting in 2018 tot nu toe van de zeedagen in het BT-mandje boomkor. Zoals bekend wordt de benutting geregistreerd in KW-dagen en loopt de periode van de zeedagenperiode van 1 februari 2018 tot en met 31 januari 2019.

Lees verder

CHIRP Maritime feedback in het Nederlands beschikbaar

CHIRP Maritime feedback in het Nederlands beschikbaar

Het CHIRP programma moet het veiligheidsbewustzijn op zee bevorderen. Een van de instrumenten hiervoor is de zogenaamde 'Maritime Feedback'. Dit is een nieuwsbrief die vier keer per jaar verschijnt en allerlei voorbeelden van incidenten en situaties op zee waarbij veiligheid een rol speelt behandelt. Er is vanaf nu ook een Nederlandse vertaling beschikbaar.

Lees verder

Minisymposium over overleving in Brussel

Minisymposium over overleving in Brussel

Namens VisNed organiseert EBCD volgende week dinsdag in Brussel een minisymposium over de overleving van discards. Met oog op de aanlandplicht is dit en belangrijk thema. Er zullen verschillende perspectieven op het thema worden gepresenteerd.

Lees verder

PO-maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 14 juni 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 21 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Scholaanvoer blijft achter, PAP-regeling ongewijzigd

Scholaanvoer blijft achter, PAP-regeling ongewijzigd

Aanstaande maandag 18 juni 2018 begint in het kader van de PAP-regeling-schol de nieuwe periode van 4 weken. Deze loopt van week 25 t/m 28 (18  juni– 14 juli 2018). Besloten is de aanvoerregeling ongewijzigd te laten.

Lees verder

BTW-perikelen voor vissers binnen de 12 mijl en viswinkels

BTW-perikelen voor vissers binnen de 12 mijl en viswinkels

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, moet de btw-wetgeving voor alle schepen binnen 12 mijl anders worden toegepast. Via VNO NCW is VisNed hiertegen in bezwaar gekomen. Maar het ziet er nu naar uit dat het BTW-0 tarief met ingang van 1 januari 2019 niet meer toegepast mag worden bij schepen die niet of nauwelijks buiten de 12 mijlszone komen.

Lees verder

Binnenkort extra RI&E ondersteuning in de Zuid en Kop van Noord Holland

Binnenkort extra RI&E ondersteuning in de Zuid en Kop van Noord Holland

In samenwerking met Pro Sea worden binnenkort in Den Oever en Stellendam twee contactmomentengeorganiseerd waar vissers kennis kunnen maken met de nieuwe RI&E tool. Tijdens de bijeenkomsten kunnen de eerste stappen gemaakt worden om tot een geldige RI&E te komen en komt veiligheid als onderwerp breder aan bod.

Lees verder

PO-maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen.

Lees verder

Pensioenfonds doet onderzoek in Kottervisserij

Pensioenfonds doet onderzoek in Kottervisserij

Het Pensioenfonds PGB heeft aan veel bedrijven in de Nederlandse kottervisserij een vragenlijst gestuurd om vast te stellen of er door de eigenaar van het visserijbedrijf verplicht moet worden deelgenomen in het Pensioenfonds Zeevisserij. Na overleg hierover met het PGB-Pensioenfonds adviseren wij de leden om deze vragenlijst niet terug te sturen. Er komt binnenkort vanuit het PGB-pensioenfonds duidelijker informatie beschikbaar.

Lees verder

Inloggen