Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

 

Controleverordening: 50 kilo regel komt te vervallen

Controleverordening: 50 kilo regel komt te vervallen

Het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) heeft laten weten dat met ingang van 1 januari alle vangsten ten laste van de quota komen. Tot nu gebeurde dat niet met vangsten tot 50 kg levend gewicht. Als overgangsmaatregel geldt voor de individueel toegekende quota dat deze belasting in gaat op 1 januari 2021. Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van een nationale reservepot.

Lees verder

Investeringen toegevoegde waarde visserijproducten

Investeringen toegevoegde waarde visserijproducten

Hierbij wijzen wij nogmaals op de subsidiemogelijkheid voor toegevoegde waarde visserijproducten. Deze regeling is nog open tot 27 december 2018 en er is 2,8 miljoen beschikbaar.

Lees verder

WMR-enquête bijvangst van trekvissen

WMR-enquête bijvangst van trekvissen

Omdat er nog veel vragen leven rondom de situatie van trekvissen heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan Wageningen Marine Research (WMR) de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de situatie rondom een aantal van deze vissoorten. WMR wil dit onderzoek uitvoeren d.m.v. een enquête onder zowel beroeps- als sportvissers, waarbij WMR aan VisNed heeft verzocht deze aan de leden door te sturen. Medewerking kan door op de link te klikken onder dit artikel.

Lees verder

Overzicht  benutting quota 2018

Overzicht benutting quota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 7 december 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 47 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Totaal-overzicht PO maatregelen

Totaal-overzicht PO maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

PAP-regeling schol tot eind dit jaar verlengd

PAP-regeling schol tot eind dit jaar verlengd

We moeten blijven vaststellen dat de aanvoer van schol onderhand zorgwekkend laag blijft. De grondstofvoorziening van de visverwerkende industrie laat al geruime tijd een tekort zien en komt op deze manier ernstig in gevaar. Het zou voor alle partijen goed zijn indien de scholaanvoer substantieel toeneemt.

Lees verder

Walstroom in IJmuiden? Veiligheidstest Elektrische installatie vereist

Walstroom in IJmuiden? Veiligheidstest Elektrische installatie vereist

Veiligheid boven alles, zo liet Zeehaven IJmuiden ons weten. Ook als het om aansluiting op de walspanning gaat. Daarom is keuring van de installatie aan boord van kotters nodig en moet een kopie van het verkregen certificaat aan de havenmeester van Zeehaven IJmuiden worden afgegeven.

Lees verder

Ondanks groei scholbestand toch weer korting

Ondanks groei scholbestand toch weer korting

Deze week waren in het Noorse Bergen de jaarlijkse onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de TAC’s 2019 voor de bestanden in de Noordzee en het Skagerrak die gezamenlijk beheerd worden. Bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief was er tussen de partijen nog geen akkoord bereikt maar de verwachting was wel dat de Europese Commissie, de lidstaten en Noorwegen er uit zouden komen. Mocht dat toch niet het geval zijn (en we kunnen door partijen verrast worden) komt er op korte termijn een 2e ronde.

Het beeld dat we zien is dat dankzij de strakke MSY-bepalingen veel TAC's naar beneden moeten, ondanks dat bestanden groeien. Ook bij schol is dat het geval. Hieronder de tussenbalans, indien dit in het definitieve akkoord er anders uit komt te zien zal een extra nieuwsbericht verstuurd worden.

Lees verder

Subsidiemogelijkheid voor investeringen toegevoegde waarde visserijproducten

Subsidiemogelijkheid voor investeringen toegevoegde waarde visserijproducten

Afgelopen week is VisNed door het ministerie van LNV benaderd of er nog visserijondernemingen zijn die aanspraak willen maken op de subsidiemodule om te investeren in de toegevoegde waarde van visserijproducten. Bijvoorbeeld conserveermachines, scholstripmachines, etc. Voor deze investeringen is in 2018 € 2,8 miljoen beschikbaar. 

Lees verder

Nieuwe EU Controleverordening: paard achter de wagen

Nieuwe EU Controleverordening: paard achter de wagen

VisNed is teleurgesteld over veel elementen in het voorstel. Verbetering wordt door de Commissie gezocht door meer gedetailleerder en minder praktische regels op te schrijven. Daarmee wordt volgens VisNed het paard achter de wagen gespannen.

Lees verder

Hoe zit het met de Hygiënecode Garnalen?

Hoe zit het met de Hygiënecode Garnalen?

Op basis van de Europese verordeningen inzake levensmiddelenhygiëne (EG nr. 852/2004 en EG nr. 853/2004) is de exploitant van een levensmiddelenbedrijf verantwoordelijk voor de voedselveiligheid. Een garnalenkotter wordt ook gezien als zo'n levensmiddelenbedrijf omdat deze ingericht is om te vissen en de vangst te verwerken. En zo wordt de eigenaar van de garnalenkotter ook gezien als exploitant van een levensmiddelenbedrijf. Dit betekent dat er eisen gesteld worden aan de hygiëne aan boord en dat hierop gecontroleerd kan worden door de NVWA. We leggen nogmaals uit hoe het zit.

Lees verder

Oproep: help Wageningen Economic Research bij verzamelen info kleine vloot

Oproep: help Wageningen Economic Research bij verzamelen info kleine vloot

Veel vissers met passieve vistuigen en schelpdiervissers  ontvingen in week 45 een enquête van Wageningen Economic Research (voorheen LEI) over de economische resultaten in 2017. Mocht u er een ontvangen hebben, dan is het belang dat u deze invult!

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2018

Overzicht benutting visquota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 15 november 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 44 verwerkt is.

Lees verder

Totaaloverzicht PO maatregelen

Totaaloverzicht PO maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Scholaanvoer blijft achter, PAP-regeling ongewijzigd

Scholaanvoer blijft achter, PAP-regeling ongewijzigd

We blijven vaststellen dat de aanvoer van schol onderhand zorgwekkend laag wordt. De grondstofvoorziening van de visverwerkende industrie laat al geruime tijd een tekort zien en komt op deze manier ernstig in gevaar. Het zou voor alle partijen goed zijn indien de scholaanvoer substantieel toeneemt.

Lees verder

Brief van RVO over inschrijving vissersvaartuig in het Visserijregister ontvangen?

Brief van RVO over inschrijving vissersvaartuig in het Visserijregister ontvangen?

Heeft u van de RVO een brief ontvangen over de beoordeling van uw schip voor de inschrijving? Neem contact op met VisNed want wij coördineren de beantwoording.

Lees verder

Vaarbevoegdheidsregels gaan veranderen, maar nu nog niet

Vaarbevoegdheidsregels gaan veranderen, maar nu nog niet

Nederland gaat het STCW-F verdrag over trainingen en certificeringen voor vissers ratificeren. De regels voor vaarbevoegdheid gaan daardoor veranderen. Wat wij tot nu toe van die voorstellen zien lijkt na wat aanpassingen goed werkbaar. Maar er is nog niets defintief besloten.

Lees verder

Controleverordening, Eco-labels, Marketingstandaarden en de praktijk

Controleverordening, Eco-labels, Marketingstandaarden en de praktijk

Optimale kennis over de markt voor vis en visproducten is van groot belang voor PO’s om hun werk goed te doen. Daarom is EAPO, de Europese koepel van PO’s een van de dragende organisaties van de Marktadviesraad (MAC). Hieronder een verslag van twee dagen vergaderen.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2018

Overzicht benutting visquota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 1 november 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 42 verwerkt zal zijn.

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd voortgezet

PAP-regeling schol ongewijzigd voortgezet

De PAP-commissie schol volgt de aanvoer en marktontwikkelingen van schol in Nederland en de landen rond de Noordzee. De aanvoer in de afgelopen periode in Nederland zag er, in vergelijk met dezelfde periode vorig jaar, als volgt uit:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2018

Overzicht benutting visquota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 4 oktober 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 38 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Totaaloverzicht PO maatregelen

Totaaloverzicht PO maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

ILT publiceert nieuwe regelgeving over afstellen van motoren

ILT publiceert nieuwe regelgeving over afstellen van motoren

Zoals aangekondigd is de “13 liter-regel” voor kotters met een Lijst 1-plaats nu ingetrokken. Dit is vooral belangrijk voor eigenaren van Eurokotters en Garnalenkotters die binnenkort willen hermotoriseren.

Lees verder

Inloggen