Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

 

Controleverordening, Eco-labels, Marketingstandaarden en de praktijk

Controleverordening, Eco-labels, Marketingstandaarden en de praktijk

Optimale kennis over de markt voor vis en visproducten is van groot belang voor PO’s om hun werk goed te doen. Daarom is EAPO, de Europese koepel van PO’s een van de dragende organisaties van de Marktadviesraad (MAC). Hieronder een verslag van twee dagen vergaderen.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2018

Overzicht benutting visquota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 18 oktober 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 40 verwerkt zal zijn.

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd voortgezet

PAP-regeling schol ongewijzigd voortgezet

De PAP-commissie schol volgt de aanvoer en marktontwikkelingen van schol in Nederland en de landen rond de Noordzee. De aanvoer in de afgelopen periode in Nederland zag er, in vergelijk met dezelfde periode vorig jaar, als volgt uit:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2018

Overzicht benutting visquota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 4 oktober 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 38 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Totaaloverzicht PO maatregelen

Totaaloverzicht PO maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

ILT publiceert nieuwe regelgeving over afstellen van motoren

ILT publiceert nieuwe regelgeving over afstellen van motoren

Zoals aangekondigd is de “13 liter-regel” voor kotters met een Lijst 1-plaats nu ingetrokken. Dit is vooral belangrijk voor eigenaren van Eurokotters en Garnalenkotters die binnenkort willen hermotoriseren.

Lees verder

Aanstaande maandag sluit pulsgebied East-Lowestoft!

Aanstaande maandag sluit pulsgebied East-Lowestoft!

Het vrijwillig voor puls gesloten gebieden "East Lowestoft" gaat komende maandag, 1 oktober weer dicht. VisNed roept de Nederlandse vissers op zich aan deze afspraken te houden.

Lees verder

Nieuwe maat en weekhoeveelheid tarbot en griet

Nieuwe maat en weekhoeveelheid tarbot en griet

Op verzoek van VisNed heeft de CVO besloten om de regeling voor tarbot/griet aan te passen; de minimum maat wordt verlaagd naar 27 cm en tegelijkertijd de aan te voeren hoeveelheid (per week of reis langer dan een week) verhoogd naar 3.000 kg.

Lees verder

Herinnering: lever de machtigingen voor VisNed in

Herinnering: lever de machtigingen voor VisNed in

Afgelopen zomer hebben vissers die bij een VisNed-PO zijn aangesloten een machtigingsverzoek voor het delen van contactgegevens en het opvragen van VMS data door VisNed van hun PO ontvangen. Nog niet iedereen heeft deze machtigingen teruggestuurd. Doet u dit dan ook zo snel mogelijk!

Lees verder

CVO-enquête: waarom is er nog niets gebeurd?

CVO-enquête: waarom is er nog niets gebeurd?

De discussie over vaarpatronen, beheersmaatregelen en non-stop visserij loopt al jaren. Maar het puzzelstukje ‘hoe denkt de vloot erover?’ ontbrak en daarom is er op verzoek van VisNed begin dit jaar door de CVO besloten om een enquête uit te schrijven. Inmiddels zijn de resultaten bekend (stonden onlangs in Visserijnieuws), maar er lijkt nog weinig te zijn gebeurd. Hoe komt dat?

Lees verder

Weekhoeveelheid aanvoer tarbot/griet wordt verhoogd

Weekhoeveelheid aanvoer tarbot/griet wordt verhoogd

Binnen de Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO – overkoepeling van kotter-PO’s) worden afspraken over de aanvoer van diverse soorten, zoals schol, Noorse kreeft en tarbot/griet. Op verzoek van VisNed heeft de CVO besloten om de regeling voor tarbot/griet aan te passen en de aan te voeren hoeveelheid per week of reis langer dan een week te verhogen naar 2.500 kg.

Lees verder

Aanvragen vaarbevoegdheid

Aanvragen vaarbevoegdheid

Uiteraard is het van groot belang dat alle kotters over voldoende en de juiste vaarbevoegdheden beschikken. Is dat niet het geval is men in overtreding en kan dit met onvoorziene zaken of calamiteiten grote gevolgen hebben voor eigenaar en bemanning. VisNed biedt uitgebreide service om te zorgen dat schipper-eigenaar en bemanningen deze zaken op orde hebben.

Lees verder

Ontheffing gebruik 'brievenbus' met twee maanden verlengd

Ontheffing gebruik 'brievenbus' met twee maanden verlengd

De garnalenvissers in de Waddenzee mogen de “brievenbus”-voorziening dit jaar twee maanden langer gebruiken. Minister Schouten heeft positief gereageerd op VisNed ’s verzoek daartoe. Dat verzoek was gedaan omdat de hete zomer oorzaak is van extreme groei van zeewier in de Waddenzee. Om de verduurzaming niet in gevaar te brengen is de toepassing van deze ontsnappingsmogelijkheid voor jonge vis dit jaar mogelijk tot 1 november.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. 

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd voortgezet

PAP-regeling schol ongewijzigd voortgezet

De PAP-commissie schol volgt de aanvoer en marktontwikkelingen van schol in Nederland en de landen rond de Noordzee. De aanvoer in de afgelopen periode in Nederland zag er, in vergelijk met dezelfde periode vorig jaar, als volgt uit, waarbij geconstateerd moet worden dat de aanvoer duidelijk minder is maar daar staat tegenover een voor schol extreem hoge prijs.

Lees verder

Visserij in Skagerrak nog steeds mogelijk

Visserij in Skagerrak nog steeds mogelijk

Evenals voorgaande jaren zijn dit jaar de Nederlandse quota in het Skagerrak verdeeld over de PO’s op basis van hun aandeel in het Noordzeequotum.  PO’s hebben deze quota toegekend aan leden die aangegeven hadden in dit gebied te willen vissen. De afspraak is dat de visserij in het Skagerrak vanaf eind augustus vrij gegeven wordt als er nog voldoende vangstmogelijkheden beschikbaar zijn. En dat is nu het geval.

Lees verder

Overzicht benutting quota 2018

Overzicht benutting quota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 27 september 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 37 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Aanpassing enquête Pensioenfonds PGB

Aanpassing enquête Pensioenfonds PGB

De brief en enquete die door Pensioenfonds PGB aan visserijbedrijven en maatschapvissers is verstuurd, heeft tot grote verwarring bij de maatschappen geleid. Na aandringen van de Sectorcommissie zeevisserij heeft het Pensioenfonds PGB die brief ingetrokken. Er zal een betere vragenlijst komen en VisNed zal u op de hoogte brengen wanneer de nieuwe enquête wordt verstuurd.

Lees verder

VisNed maakt afspraken met Wartsila over kaart-updates

VisNed maakt afspraken met Wartsila over kaart-updates

De GO-31 uitspraak laat zien dat vissers over kabels mogen vissen, tenzij er in een Bericht aan Zeevarenden wordt aangegeven dat een stuk kabel bloot ligt. Zodra de positie bekend is, wordt de visser aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade. Dat toont nog maar eens het belang van het wekelijks updaten van kaarten aan!

Lees verder

Regelgeving toegankelijker via Kennisknooppunt Visserij

Regelgeving toegankelijker via Kennisknooppunt Visserij

De visserij heeft te maken met veel en ingewikkelde regelgeving en zodra je er één (soms zonder het te weten) overtreedt riskeer je een boete of strafpunten. Vaak weet de schipper niet eens welke regels er allemaal zijn. Bovendien conflicteren wetten en regels vaak, of bieden in ieder geval ruimte voor interpretatie. Een handig en duidelijk overzicht van alle wet- en regelgeving zou het leven van vissers makkelijker maken.

Lees verder

PO - maatregelen

PO - maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2018

Overzicht benutting visquota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 20 juli 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 27 verwerkt zal zijn.

Lees verder

BTS-survey binnenkort van start; opnieuw 7 weken een visserman mee

BTS-survey binnenkort van start; opnieuw 7 weken een visserman mee

Maandag 30 juli start het onderzoeksvaartuig Tridens met de Beam Trawl Survey (BTS), de jaarlijks terugkerende bestandsopnames met het boomkorvistuig. Evenals vorig jaar doet de Tridens het volledige programma dat 7 weken duurt. Alle weken vaart er een visserman mee als waarnemer.

Lees verder

Resultaten CVO-enquête binnenkort gepresenteerd

Resultaten CVO-enquête binnenkort gepresenteerd

Bent u benieuwd naar de resultaten van de CVO-enquête? Binnenkort worden ze door de CVO bekend gemaakt.

Lees verder

Inloggen