Intensief bezoek Europarlementariërs: Puls en veel meer

Afgelopen donderdag 1 februari is een delegatie vanuit het Europees parlement geïnformeerd over het wel en wee van de Nederlandse visserij. Een intensief programma dat op indrukwekkende wijze de kracht van de sector heeft laten zien. Een sterk signaal naar Brussel, zeker na alle commotie rond puls.

Het was een vol, om niet te zeggen overvol programma, wat in december aan de deelnemers was toegestuurd. Toch was het zo aansprekend dat zich 16 mensen hadden aangemeld voor het bezoek. 4 leden van het Europees parlement, beleidsmedewerkers van de EVP-fractie en assistenten van leden van het EP die zelf niet mee konden met het bezoek. De gasten van Annie Schreijer kwamen uit Duitsland, Polen, Spanje, Italië en Nederland.

Yerseke: aanlandplicht en schelpdieren
Als eerste stopte de bus uit Brussel in Yerseke. Daar werd het gezelschap welkom geheten door de gedeputeerde van Zeeland, Joannes de Bat en de directeur van Wageningen Marine, Tammo Bult. Snel werd aan het programma begonnen. Onze Wouter van Broekhoven beet het spits af met een presentatie waarin hij kernachtig de bevindingen van de diverse onderzoeksprojecten van VisNed weer gaf. In niet mis te verstane conclusies vatte hij samen dat de aanlandplicht niet ingevoerd kan worden. Omdat er onvoldoende kennis is van de negatieve gevolgen en omdat er onvoldoende mensen zijn om aan boord het werk te doen. Zoals we steeds zeggen: in deze vorm is de aanlandplicht niet uitvoerbaar, niet naleefbaar en niet handhaafbaar. In 2019 wordt het een totale chaos! Daarna vertelde Pieke Molenaar over het overlevingsonderzoek. Roggen zijn supersterk, Tong is een echte overlever, net als Tarbot. Griet en Schol zijn zo gevoelig voor verwondingen en kneuzingen dat hun overlevingskans lager is dan gedacht. In het laboratorium werden de vissen bezocht die vorige week door de UK 33 waren meegenomen. De EP-ers waren onder de indruk van de manier waarop sector en wetenschap samen aan het werk waren in deze onderzoeksprogramma’s. Na terugkeer in de zaal bij WUR-Marine, vertelden de voormannen van de schelpdiersector, Kees van Beveren, Addy Risseeuw en Wouter van Zandbrink over Europese aandachtpunten in hun sector. Tevoren hadden ze een standpunt notitie naar de EP-ers gestuurd, omdat er in het EP nadrukkelijk over aquacultuur gedebatteerd gaat worden. Twee uur na aankomst in Yerseke toog het gezelschap naar De Oesterij voor een prima lunch en vertrok hun bus spoorslags naar Stellendam.

Het innovatiecentrum op Stellendam
Bij het innovatiecentrum van UFA had zich al pers verzameld rondom de pulsbak. De NOS deed uitgebreid verslag en ook was er volop schrijvende pers. Na woorden van welkom en introductie door wethouder Arend Jan v.d. Vlugt en afslagdirecteur Johan van Nieuwenhuijzen was het de beurt aan Johan Baaij. Als directeur van het Innovatiecentrum leidde hij de EP-ers langs alle modelnetten naar de pulsbak. Eerst nog enigszins schuchter, maar later zelfs gezamenlijk staken alle EP-ers hun hand in de pulsbak. Opmerkingen als ‘het lijkt wel spawater’ of ‘schrikdraad is erger’ werden gehoord en iedereen merkte op ‘dit hadden we eerder moeten weten’. Maar: al deze EP-ers waren al niet tegen puls. Ondertussen waren er een groot aantal vissersfamilies met (groot)ouders en (klein)kinderen aangesloten die heel duidelijk wisten te maken dat het in de NL-visserij om familiebedrijven gaat van vader op zoon en (schoon)dochter. Dat innoveren noodzakelijk is voor een duurzame toekomst. EP-rapporteur Gabriel Mato stapte bij Pim Visser in de auto op weg naar den Haag, waar de heer Mato een privé onderhoud met Minister Schouten had. Ondertussen demonstreerde Johan Baaij zijn hightech onderzoeksapparatuur. De tijd vloog voorbij in Stellendam en na anderhalf uur moest het gezelschap snel de bus weer in naar Scheveningen.

Pelagische Reders en MSC
Daar kwam de bus met enige verkeersvertraging aan bij het kantoor van Rederij W. van der Zwan. Gerard van Balsfoort nam de parlementariërs in vogelvlucht, maar heel gefocust mee langs de diverse onderwerpen die er voor de trawlersector op dit moment spelen. Zoals bijvoorbeeld Visserijakkoorden met Marokko en Mauritanië en perikelen op de Faeröer. Ondanks het feit dat het al donker was geworden ontstond toch een levendige discussie. De EP leden bleken uitstekend geïnformeerd en zich goed te realiseren waar dit allemaal over ging. Als laatste verzorgde Hans Nieuwenhuis van MSC een presentatie over de prestaties van de Nederlandse sector op MSC-gebied. Pelagische soorten en gecertificeerde kottervisserijen, waarbij hij benadrukte hoe knap het was dat de garnalensector het certificaat had weten te behalen, ondanks het feit dat de regulering van deze visserij minimaal was. Hans legde ook heel precies uit tot hoever het MSC-proces met puls gekomen was en waarom het proces was stil gelegd. De geconstateerde tekortkomingen zullen naar verwachting in de komende jaren allemaal opgelost zijn, vanwege het meerjarig onderzoeksprogramma en het Controle- en Handhavingsprotocol.  

Harde boodschap namens Minister Schouten
de dag werd afgesloten aan de Scheveningse haven waar gezamenlijk de maaltijd werd genuttigd. Tussen de gangen door bedankt Gabriel Mato namens alle meegereisden Annie Schreijer voor dit bezoek, op een zo belangrijk moment in de Brusselse beslisperiodes. Namens Minister Schouten was Aldrik Gierveld aanwezig die in niet is te verstane woorden de insteek van ons kabinet op het puls dossier aan de EP-ers mee gaf. Hij hekelde in heel scherpe toonzetting de onverantwoorde besluitvorming in het Europese Parlement. Hij vertelde letterlijk dat de Nederlandse regering niet zal laten gebeuren dat puls verboden wordt. Hij benadrukte dat in de ogen van de Nederlandse regering er maar één mogelijkheid is om te verduurzamen en dat is door te innoveren. Een verbod op puls is in dat kader ondenkbaar en voor de Nederlandse regering onaanvaardbaar. Die woorden klonken nog lang na tijdens het heerlijke nagerecht. Bij het afscheid werd afgesproken de contacten goed aan te houden en de gesprekken over de diverse onderwerpen, met name Brexit, Aanlandplicht en Puls voort te zetten. 

Meer weten over Pulsvisserij? Bekijk al onze artikelen in ons archief

Gerelateerde berichten

Inloggen