Best Practices II: hoe loopt het?

Best Practices II heeft twee doelstellingen. Enerzijds het verbeteren van selectiviteit en anderzijds het inschatten van de uitvoerbaarheid, naleefbaarheid en handhaafbaarheid van de aanlandplicht. Afgelopen vrijdag zijn de resultaten besproken.

In 2017 zijn drie discardreizen uitgevoerd. Op deze reizen zijn alle discards van gequoteerde soorten, per trek apart, aan boord gehouden en op de afslag uitgezocht. Op vrijdag 2 februari is met vissers, het ministerie van LNV, RVO, NGO’s, wetenschappers en visserijbestuurders in IJmuiden de voortgang van het VisNed-onderzoeksproject Best Practices II besproken.

Op de bijeenkomst is o.a. ingegaan op verspreiding van discards in ruimte en tijd en praktische consequenties aan boord. Daarnaast zijn er twee reizen uitgevoerd om het effect van een vergroting van de maaswijdte te onderzoeken.  Hoeveel markwaardige tong wordt daarmee verspeeld en hoeveel minder discards schol levert het op? Verder is ingegaan op een deskstudie uitgevoerd door WMR over het effect van overleving van discards op de omvang van visbestanden.

Voor de uitkomsten verwijzen wij naar Visserijnieuws van volgende week.   

Meer weten over Aanlandplicht? Bekijk al onze artikelen in ons archief

Gerelateerde berichten

Inloggen