Vissers zullen nog lang narigheid ondervinden van de rommel uit de verloren containers. Naar verwachting gaat materiaal wat verloren is gegaan tijdens de ramp met de MSC Zoe de sector veel schade opleveren. Dan hebben we het over inkomstenderving vanwege gesloten gebied in verband met veiligheid, maar ook over mogelijke schade door contact met (stukken van) de containers en opgevist materiaal. Het VisNed team is direct aan de slag gegaan met in kaart brengen wat de prioriteiten zijn, in afstemming met de andere twee PO's. De drijvende rommel is opgeruimd op initiatief van vissers die in het weekeinde zijn gaan vuilvissen. 

Het thema van de tweede Vishack die op 15 en 16 februari georganiseerd wordt op Urk is 'afval'. De afgelopen jaren zijn er, mede dankzij de Green Deal Visserij voor een Schone Zee, grote stappen gezet om afvalmanagement aan boord, op de haven, en initiatieven als Fishing for Litter te verbreden en verbeteren. De ramp met het containerschip MSC Zoë maakt duidelijk dat de aankomende decennia vissers geconfronteerd zullen blijven met afvalopslag, opgevist afval en faciliteiten op de haven voor (liefst gescheiden) afvalafgifte. Reden te meer om met elkaar na te denken over praktische en creatieve oplossingen voor afvalmanagement. VisNed roept haar leden op om deel te nemen en het geluid uit de praktijk in te brengen in het proces.

Het kennismakingsgesprek op maandag 15 oktober met de minister van I en W verliep niet alleen heel prettig, er is ook uitgebreid ingegaan op relevante onderwerpen in de sector; Wind op Zee, gebiedssluiting en Fishing for Litter. 

In de nacht van 2 op 3 januari heeft containerschip MSC ZOE 291 containers verloren boven de Waddeneilanden. De prioriteit ligt op de veiligheid en het bergen van de containers, de ramp vormt een gevaar voor vissers maar ook voor het milieu. Op donderdag kwamen bij VisNed en bij Barbara Holierhoek, voorzitter van Vissersverenigingen Ons Belang en Hulp in Nood, de eerste berichten binnen van vissers die de handen uit de mouwen wilden steken om iets te doen om de schade van de ramp te beperken. Dankzij snelle actie van gedeputeerde Henk Staghouwer heeft het Waddenfonds budget beschikbaar gesteld voor een schoonmaakactie. Vrijdag zijn er direct vissers bereid gevonden om mee te doen en zaterdag zijn de eerst 14 schepen het Wad op gegaan. Uiteindelijk is er met 35 keer uitvaren 18.000 kg afval van MSC Zoe uit zee gevist. 

Dat compliment kregen de Green Deal-partners Visserij van een ambtenaar van het ministerie van I&W tijdens de vergadering van de regiegroep vorige week donderdag. Een mooie opsteker voor VisNed als vertegenwoordiger van de sector, die duidelijk maakt dat onze inspanningen gezien en gewaardeerd worden.

Meer weten over Vissers voor schone zee? Bekijk al onze artikelen in ons archief

Inloggen