Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

3. Wijzigingen van de technische maatregelen zoals de minimummaat 

 

Verkennen van mogelijkheden om minimum referentiemaatregelen beter met elkaar in overeenstemming te brengen. Voor de notitie was informatie over lengtes van discards noodzakelijk. In de eerste helft van 2015 zijn met het oog op deze verkenningen data over discards verzameld door middel van visreizen. 

Conclusies

  • Het verlagen van de MCRS naar 25cm voor schol leidt tot een reductie in discards en toename van marktwaardige schol. De toename van het scholaanbod leidt naar verwachting tot een ongewenst prijseffect op de scholmarkt.
  • De toename van marktwaardige schol verschilt niet alleen tussen schepen, maar verschilt ook dagelijks per individueel schip. We vermoeden dat deze verschillen ook mogelijk te wijten zijn aan de lengteverdelingen van de vis in het gebied. Dit is echter niet in deze studie onderzocht.
  • Onze analyse heeft om praktische redenen gekozen voor het verlagen van de MCRS tot 25cm. Indien we de MCRS voor schol zouden afstemmen op deze van tong, zou deze moeten verlagen naar 24cm. Daarmee zullen alle effecten groter worden.

Rapportage: Notitie VisNed verlagen MCRS