Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

1. Verkennen van beloningssysteem/geografische maatregelen zoals RTC's

 

In Schotland is een ‘reward’-systeem voor discardvermindering opgezet.
Door Pim Visser en Jurgen Batsleer is de toepasbaarheid in Nederland verkend.

Om de mogelijkheden de demersale visserij in Nederland vast te stellen is aan IMARES opdracht verleend om informatie over de spreiding van discards in beeld te brengen en de beschikbaarheid van informatie voor RTC’s in beeld te brengen.

Informatie over de discards is door VisNed verzameld als input voor de IMARES-rapportage. Het projectplan en protocol is onder rapportages te vinden.

De rapportage van IMARES is door VISNED door middel van een oplegnotitie door VisNed van commentaar voorzien.

Conclusie

Naar de mening van VisNed kan op dit moment niet aannemelijk gemaakt worden dat RTC’s gebruikt zouden kunnen worden voor het reduceren van bijvangst in de Nederlandse visserij op platvis. Meer duidelijkheid kan slechts worden verkregen door middel van omvangrijke vangstbemonstering en analyse in de tijd en alle visgebieden. Een zeer kostbare zaak met een onzekere uitkomst. Daarnaast dienen ook neveneffecten op het ecosysteem als integraal onderdeel te worden onderzocht. 

Rapportage: