Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Nieuws overzicht

PAP-regeling schol vr 23 jun. 2017
Overzicht uitputting zeedagenbeleid 2017-2018 vr 23 jun. 2017
Benutting visquota 2017 vr 23 jun. 2017
VisNed en Peter van Dalen bezoeken Ledenvergadering van PO Delta Zuid op 10 juni vr 09 jun. 2017
Doorstart onderzoekssamenwerking moet leiden tot betere toe-standsbeoordeling voor meer vissoorten. vr 09 jun. 2017
Pim Visser benoemt speerpunten visserij bij nieuwe Brexit- commissie in Tweede kamer vr 09 jun. 2017
Sector zet in op Big Six als basis voor nieuw beheerplan ge-mengde Noordzeevisserij vr 09 jun. 2017
Nieuw Noordzee Kust Akkoord kent alleen maar winnaars vr 09 jun. 2017
Gezamenlijk werken aan uitvoerbaar visserijbeleid in 2019: op zoek naar ‘rek en ruimte’ vr 09 jun. 2017
Pim Visser lobbyt in Brussel. Hoe werkt dat? En wat levert dat op? vr 09 jun. 2017
VisNed pleit voor integratie en meervoudig ruimtegebruik bij Ronde Tafelbijeenkomst zout water vr 09 jun. 2017
Vergelijkend onderzoek naar effecten van boomkor en puls op de zeebodem van start vr 09 jun. 2017
Slimmeriken aan de haal met ‘bijvangst’ vr 09 jun. 2017
VisNed naar Raad van State om windparken vr 09 jun. 2017
Wijziging Technische Maatregelen Skagerrak vr 09 jun. 2017
Sectorgegevens over rog-discards erg waardevol binnen de elasmobranchen werkgroep van ICES vr 09 jun. 2017
EU-visserijcontroles: informatie uit 4 lidstaten is onvoldoende voor hele EU vr 09 jun. 2017
Onontplofte explosieven in Hornsea One gebied vr 09 jun. 2017
Bericht van Brancheorganisatie Garnalen: vr 09 jun. 2017
VIRIS-overzicht 2017 vr 09 jun. 2017
Akkoord voor evenwicht visserij en natuurbescherming langs Noordzeekust wo 31 mei 2017
EU -visserijcontroles: meer inspanningen nodig, aldus controleurs di 30 mei 2017
Aanlandplicht moet over boord di 30 mei 2017
Oproep: VisNed zoekt pulskotter voor onderzoek vergelijkend vissen vr 26 mei 2017
Bestuur VisNed maakt extra geld vrij voor strijd om behoud puls vr 26 mei 2017
Scheveningengroep stemt in met uitstel Schol vr 26 mei 2017
Noordzee-Adviesraad: focus op werkbare aanlandplicht vr 26 mei 2017
EUFA lanceert heldere website over ingewikkelde Brexit vr 26 mei 2017
Brexit; de Britse visserij wil een mega deal vr 26 mei 2017
EMK-manifestatie in Brussel vr 26 mei 2017
Natura2000 maatregelen in Sylt een stap dichter bij vr 26 mei 2017
Kottersector pakt uit tijdens Visserijdagen op Urk en SAIL in Den Helder vr 26 mei 2017
Visserij op de kaart in Nieuwspoort met Haring Party op 15 juni vr 26 mei 2017
VisNed en NVB zetten in op combineren wind op zee en natuur vr 26 mei 2017
Markt Adviesraad nu echt van start vr 26 mei 2017
Rectificatie Medische certificaten vr 26 mei 2017
PAP-regeling schol wordt verruimd vr 26 mei 2017
VIRIS-overzicht 2017 vr 26 mei 2017
Zware slag dreigt voor Nederlandse innovatieve pulsevloot vr 12 mei 2017
Hele Nederlandse vloot in februari 2019 voor de kant is realis-tisch (ramp)scenario vr 12 mei 2017
Laatste plooien VIBEG-II akkoord gladgestreken. vr 12 mei 2017
Europees Visserijcommissaris Vella zet in op duurzame visserij vr 12 mei 2017
Nieuwe regelgeving bemanningseisen een stap dichterbij vr 12 mei 2017
Goed overleg met ILT werpt zijn vruchten af vr 12 mei 2017
Stop onnodig zwerfafval! vr 12 mei 2017
Platform VistIkHetMaar.nl bouwt uit met steun van Rabobank vr 12 mei 2017
Onderzoek selectiviteit garnalenpuls waarschijnlijk in juni al van start vr 12 mei 2017
Herhaalde oproep: Opstappers uit sector gezocht. Wie gaat er mee met BTS 2017? vr 12 mei 2017
Gratis kennissessie Medische zorg aan boord 26 mei Urk vr 12 mei 2017
VIRIS-overzicht 2017 vr 12 mei 2017
Nederlandse overheid, wetenschap en vissers op één lijn. Nu Europees Parlement en Europese Commissie nog… vr 28 apr. 2017
ICES-biologen overleggen over vangstadviezen 2018 vr 28 apr. 2017
Opstappers uit sector gezocht. Wie gaat er mee met BTS 2017? vr 28 apr. 2017
Onenigheid tussen visserij en NGO’s maakt gezamenlijk advies aan Noordzee-adviesraad lastig vr 28 apr. 2017
Goed nieuws: Schol zeer waarschijnlijk pas in 2019 onder aan-landplicht. vr 28 apr. 2017
Gelijk speelveld Garnalenvisserij in Natura 2000 stap dichterbij vr 28 apr. 2017
Europese visserijgemeenten bundelen krachten om sociaaleco-nomische impact van Brexit te beperken vr 28 apr. 2017
Texelse vissers in Franse documentaire over gevolgen Brexit voor Europese visserij vr 28 apr. 2017
Scheepvaart Adviesgroep Nederland buigt zich over routering Westerschelde, windmolens en vuurtorens vr 28 apr. 2017
ASF kritisch op snelle groei MSC vr 28 apr. 2017
Beheermaatregel heeft voldoende effect: Beperking garnalen-visserij opgeheven vr 28 apr. 2017
Internationale Visserijconferentie Urk afgelast vr 28 apr. 2017
PAP-regeling schol ongewijzigd voortgezet vr 28 apr. 2017
Visserij in het Skagerrak en in Noorse zone vr 28 apr. 2017
Onderzoeksreizen project Overleving eindelijk van start vr 28 apr. 2017
Best-Practices II: De eerste discardreis van 2017 is achter de rug vr 28 apr. 2017
VIRIS-overzicht 2017 vr 28 apr. 2017
Succesverhaal voor het Europese visserijbeleid vr 14 apr. 2017
Brexit: met de week spannender voor de vissers vr 14 apr. 2017
Wellicht steun van Verenigd Koninkrijk voor beheerplan Noordzee vr 14 apr. 2017
VisNed vraagt overheid om meer daadkracht richting afronding nieuw Vibeg-akkoord. vr 14 apr. 2017
Aanlandplicht ook in westelijke wateren problematisch vr 14 apr. 2017
Openstelling visserij in het Skagerrak. vr 14 apr. 2017
Let Op: Toezicht op de aanlandplicht verscherpt vr 14 apr. 2017
Vissers en afval; Er gaat veel goed, maar het kan nog veel beter! vr 14 apr. 2017
OPROEP: Meld je aan voor de klankbordgroep Overleving vr 14 apr. 2017
Gezamenlijk toezicht handelsnormen op visafslagen vr 14 apr. 2017
Voordelta onderzocht; VisNed opbouwend kritisch. vr 14 apr. 2017
VisNed participeert in North Sea Energy Lab over energie op zee vr 14 apr. 2017
Verwarring over medische certificaten vr 14 apr. 2017
Binnen enkele weken theorie visserijdiploma vr 14 apr. 2017
CVO besluit tot inspanningsbeperking garnalenvisserij vr 14 apr. 2017
Zeebodembescherming: afwegingen tussen ecologie en economie vr 14 apr. 2017
VIRIS-overzicht 2017 vr 14 apr. 2017
Overzicht uitputting zeedagenbeleid 2017-2018 vr 14 apr. 2017
Nieuwe Tweede Kamer: bekende en nieuwe gezichten in de Visserij-commissie vr 31 mrt. 2017
Aanlandplicht komt snel dichterbij. VisNed waarschuwt wederom voor chaos vr 31 mrt. 2017
VisNed pleit samen met NGO’s voor uitstel schol onder aanlandplicht vr 31 mrt. 2017
Europese PO’s pleiten voor opschorten Noordzeeplan vr 31 mrt. 2017
VisNed trekt samen op met Europese collega’s in Brexit-coalitie vr 31 mrt. 2017
Schotse vissers verdacht van illegale praktijken vr 31 mrt. 2017
Toezicht op Handelsnormen gaat veranderen vr 31 mrt. 2017
Tuchtcollege voor Scheepvaart zoekt expertise uit visserij vr 31 mrt. 2017
Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische – Nederlandse Noord-zeekust vr 31 mrt. 2017
Vermiste getijdeboei snel terug naar eigenaar vr 31 mrt. 2017
Artikel: Wat de Brexit echt betekent en 7 andere (on)aangename verras-singen vr 31 mrt. 2017
Jaarboeken 2017 vr 31 mrt. 2017
Aanvoerregeling schol verlengd vr 31 mrt. 2017
VIRIS-overzicht 2017 vr 31 mrt. 2017
Uitslag Tweede Kamerverkiezingen bemoedigend: Visserijcoalitie be-houdt meerderheid vr 17 mrt. 2017

Welkom bij VisNed

VisNed is de spreekbuis van de Nederlandse kottervissers. Gezamenlijk voeren de producentenorganisaties uit Urk, Zuidwest- en Noord Nederland landelijk beleid op de werkvelden Visserijbeleid, Ruimtelijke Ordening, Markt en duurzaamheid en Technische zaken.


  Aanmelden Nieuwsbrief ?

  Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen ? Klik hier om een
  berichtje te sturen naar het secretariaat van VisNed en u
  wordt direct toegevoegd aan de verzendlijst.


UK 33