Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Nieuws overzicht

PAP-regeling schol ongewijzigd voortgezet vr 28 apr. 2017
Visserij in het Skagerrak en in Noorse zone vr 28 apr. 2017
Onderzoeksreizen project Overleving eindelijk van start vr 28 apr. 2017
Best-Practices II: De eerste discardreis van 2017 is achter de rug vr 28 apr. 2017
VIRIS-overzicht 2017 vr 28 apr. 2017
Succesverhaal voor het Europese visserijbeleid vr 14 apr. 2017
Brexit: met de week spannender voor de vissers vr 14 apr. 2017
Wellicht steun van Verenigd Koninkrijk voor beheerplan Noordzee vr 14 apr. 2017
VisNed vraagt overheid om meer daadkracht richting afronding nieuw Vibeg-akkoord. vr 14 apr. 2017
Aanlandplicht ook in westelijke wateren problematisch vr 14 apr. 2017
Openstelling visserij in het Skagerrak. vr 14 apr. 2017
Let Op: Toezicht op de aanlandplicht verscherpt vr 14 apr. 2017
Vissers en afval; Er gaat veel goed, maar het kan nog veel beter! vr 14 apr. 2017
OPROEP: Meld je aan voor de klankbordgroep Overleving vr 14 apr. 2017
Gezamenlijk toezicht handelsnormen op visafslagen vr 14 apr. 2017
Voordelta onderzocht; VisNed opbouwend kritisch. vr 14 apr. 2017
VisNed participeert in North Sea Energy Lab over energie op zee vr 14 apr. 2017
Verwarring over medische certificaten vr 14 apr. 2017
Binnen enkele weken theorie visserijdiploma vr 14 apr. 2017
CVO besluit tot inspanningsbeperking garnalenvisserij vr 14 apr. 2017
Zeebodembescherming: afwegingen tussen ecologie en economie vr 14 apr. 2017
VIRIS-overzicht 2017 vr 14 apr. 2017
Overzicht uitputting zeedagenbeleid 2017-2018 vr 14 apr. 2017
Nieuwe Tweede Kamer: bekende en nieuwe gezichten in de Visserij-commissie vr 31 mrt. 2017
Aanlandplicht komt snel dichterbij. VisNed waarschuwt wederom voor chaos vr 31 mrt. 2017
VisNed pleit samen met NGO’s voor uitstel schol onder aanlandplicht vr 31 mrt. 2017
Europese PO’s pleiten voor opschorten Noordzeeplan vr 31 mrt. 2017
VisNed trekt samen op met Europese collega’s in Brexit-coalitie vr 31 mrt. 2017
Schotse vissers verdacht van illegale praktijken vr 31 mrt. 2017
Toezicht op Handelsnormen gaat veranderen vr 31 mrt. 2017
Tuchtcollege voor Scheepvaart zoekt expertise uit visserij vr 31 mrt. 2017
Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische – Nederlandse Noord-zeekust vr 31 mrt. 2017
Vermiste getijdeboei snel terug naar eigenaar vr 31 mrt. 2017
Artikel: Wat de Brexit echt betekent en 7 andere (on)aangename verras-singen vr 31 mrt. 2017
Jaarboeken 2017 vr 31 mrt. 2017
Aanvoerregeling schol verlengd vr 31 mrt. 2017
VIRIS-overzicht 2017 vr 31 mrt. 2017
Uitslag Tweede Kamerverkiezingen bemoedigend: Visserijcoalitie be-houdt meerderheid vr 17 mrt. 2017
VisNed pleit voor uitstel schol onder aanlandplicht. vr 17 mrt. 2017
Schrappen TAC voor schar en bot is eerste stap vr 17 mrt. 2017
Aantal adviezen van Noordzee-Adviesraad gekelderd vr 17 mrt. 2017
In elke visser schuilt een onderzoeker. Kom maar op met goeie ideeën! vr 17 mrt. 2017
Duidelijkheid over horizontale verbindingen puls tuigen vr 17 mrt. 2017
Harde opstelling Staatssecretaris risicovol. Vacuüm dreigt op 1 april voor controle op maatvoering en versheid. vr 17 mrt. 2017
ICES zoekt betere onderzoeksmethoden rond bodembescherming vr 17 mrt. 2017
Franse twijfel over Nederlandse N2000 gegevens vr 17 mrt. 2017
Internationaal project Discardless ondersteunt visie VisNed op omzet-ten aanlandplicht naar werkbare discardban vr 17 mrt. 2017
Jaarboeken 2017. vr 17 mrt. 2017
PAP-regeling schol wordt verlengd vr 17 mrt. 2017
PO-maatregelen. vr 17 mrt. 2017
Onderhandelingen op punt van beginnen. VisNed is er klaar voor. vr 03 mrt. 2017
Pulsvisserij in de knel vr 03 mrt. 2017
NWWAC-bijeenkomst bevestigt: Sector zelf aan zet om aan te tonen dat aan-landplicht vast gaat lopen vr 03 mrt. 2017
Noordzee Adviescommissie neemt sterkere rol op ruimtelijke ordening vr 03 mrt. 2017
Vissen in het Skagerrak vr 03 mrt. 2017
Politiek vragenuur met Elbert Dijkgraaf op Urk vr 03 mrt. 2017
Wind op Zee: VisNed zet belang visserij op de kaart in goed gesprek met Tennet vr 03 mrt. 2017
Onduidelijkheid rond Engelse windparken vr 03 mrt. 2017
Discardgegevens van VisNed serieus genomen vr 03 mrt. 2017
Waar gaat het heen met de Nederlandse visserij? vr 03 mrt. 2017
VIRIS-overzicht 2016. vr 03 mrt. 2017
VisNed slaat alarm: chaos dreigt rond aanlandplicht vr 17 feb. 2017
Mogelijk dit jaar nog afschaffing TAC voor schar en bot vr 17 feb. 2017
CVO besluit tot aanvoerbeperking voor tarbot en griet vr 17 feb. 2017
NEN normering Pulstuigen van start vr 17 feb. 2017
VisNed tevreden over ruil met België ondanks tekort quotum tarbot/griet vr 17 feb. 2017
Maarten Drijver onder protest afwezig bij studiedag Waddenacademie vr 17 feb. 2017
Aanscherping voorwaarden bevissing schol heeft voorlopig geen gevolgen voor visserij vr 17 feb. 2017
VisNed blijft inzetten op doorvaart windparken voor grotere schepen vr 17 feb. 2017
Green Deal enthousiast uitgerold; straks in alle havens vr 17 feb. 2017
Uitnodiging Peter van Dalen voor bijeenkomst over Brexit. vr 17 feb. 2017
Uitnodiging informatiebijeenkomst Innovatieprojecten Duurzame Visserij vr 17 feb. 2017
‘Port State Controls’ in Franse wateren, veiligheidsvesten, Basic Safety. Binnen de sectorraad werken we samen aan kennis en ontwikkeling vr 17 feb. 2017
VIRIS-overzicht 2016. vr 17 feb. 2017
Overzicht uitputting zeedagenbeleid 2016-2017. vr 17 feb. 2017
Staatssecretaris van Dam en VisNed lijnrecht tegenover elkaar over invulling aanlandplicht vr 03 feb. 2017
VisNed en partners pakken de regie op Nederlandse visserijlobby rond Brexit vr 03 feb. 2017
Uitnodiging Peter van Dalen voor bijeenkomst over Brexit. vr 03 feb. 2017
Grote bedreiging door Duitse ambities bij Natura 2000 vr 03 feb. 2017
Hoe maak je beschermde gebieden meer flexibel? vr 03 feb. 2017
Internationale Conferentie op Urk over Visserijgemeenschappen vr 03 feb. 2017
VisNed vraagt aankomend Tweede Kamerleden om investeringsfonds verduur-zaming visserij vr 03 feb. 2017
Schultz neemt besluit over baggeren Westgat Lauwersoog nog voor 2e Kamer-verkiezingen vr 03 feb. 2017
Uitputting tarbot/griet gaat heel hard. vr 03 feb. 2017
VisNed partner bij Onderzoekssamenwerking en Green Deal vr 03 feb. 2017
EFMZV project Best-practices II, hoe werkt dat eigenlijk? vr 03 feb. 2017
Kabels op zee. Hoe zit dat eigenlijk? vr 03 feb. 2017
VIRIS-overzicht 2016. vr 03 feb. 2017
Installatie en toestemmingsverklaringen garnalenvissers za 21 jan. 2017
Overzicht uitputting zeedagenbeleid 2016-2017. za 21 jan. 2017
Succesvolle tweede Internationale Pulsbijeenkomst. vr 20 jan. 2017
Vijf redenen voor een chaotische de aanlandplicht vr 20 jan. 2017
Noordzeelanden overleggen over gebiedssluitingen voor visserij vr 20 jan. 2017
Nederlands Visbureau volop vooruit vr 20 jan. 2017
RABO Visserijspecialisten op werkbezoek vr 20 jan. 2017
Dataverzameling pulsvloot goed van start vr 20 jan. 2017
Volgende stap MSC-traject garnalen. vr 20 jan. 2017
VIRIS-overzicht 2016. vr 20 jan. 2017
Verzamelen informatie door pulsvissers. vr 06 jan. 2017
Brexit geen aanleiding opschorten aanlandplicht vr 06 jan. 2017

Welkom bij VisNed

VisNed is de spreekbuis van de Nederlandse kottervissers. Gezamenlijk voeren de producentenorganisaties uit Urk, Zuidwest- en Noord Nederland landelijk beleid op de werkvelden Visserijbeleid, Ruimtelijke Ordening, Markt en duurzaamheid en Technische zaken.


  Aanmelden Nieuwsbrief ?

  Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen ? Klik hier om een
  berichtje te sturen naar het secretariaat van VisNed en u
  wordt direct toegevoegd aan de verzendlijst.


UK 33