Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Grote ambities Rutte III met Wind op Zee en belangen visserij blijven voorlopig schuren…

vrijdag 5 januari 2018

Het nieuwe kabinet heeft grootse plannen. Maar liefst 7 Gigawatt aan turbines moet er binnen 7 jaar geplaatst gaan worden op de Noordzee. Dat zijn ruwweg 500 grote windmolens. Maar in het regeerakkoord van VVD, D66, Christen Unie en CDA staat ook nadrukkelijk dat er optimaal rekening gehouden moet worden met de belangen van de visserij. Nu is het zaak om daar invulling aan te geven.

In de afgelopen maanden zijn door VisNed en NVB de VMS-gegevens van de vloot opgewerkt tot zogenaamde ‘heatmaps’. Die kaarten geven een goed inzicht in de visserijactiviteiten. De gegevens zijn door David Ras van VisNed en Ruben van Beek van de NVB op een andere manier gefilterd dan tot nu toe door Wageningen Marine Research (WMR) IJmuiden. Daardoor geven ze een beter inzicht en kunnen ze een beter hulpmiddel zijn bij de gesprekken over de planning van windparken.

Doorvaart grote kotters

Ook is doorvaart en medegebruik een ‘hete aardappel’ die op tafel ligt. De test die daarover wordt uitgevoerd kost veel geld, maar is bij voorbaat mislukt. Die test wordt immers beperkt tot schepen met een maximale lengte van 24 meter, waardoor de vloot, anders dan Euro- en garnalenkotters, wordt uitgesloten. De parken zijn gepland op belangrijke uit- en thuis stoomroutes, dus doorvaartmogelijkheid is van groot belang.

Goede sier

Het kabinet maakt goede sier met de lage prijs van Wind op Zee. Daarop is het nodige aan te merken immers die lage prijs wordt deels gerealiseerd omdat het rijk de kosten van voorbereiding voor haar rekening neemt. Maar ook de prijs die vissers moeten betalen is niet meegenomen.

In alle gesprekken komen ook steeds de “enorme kansen” naar voren die windparken bieden. We hebben Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) er nadrukkelijk op gewezen dat de ecologische winst die windparken opleveren heel twijfelachtig is en dat de “enorme economische kansen” die parken voor de visserij bieden (kreeftenvangst, mosselkweek en zeewier) op geen enkele manier opwegen tegen het economische verlies vanwege vermindering van visgebied.

Overleg

Vlak voor Kerstmis overlegden we hierover met de Directeuren-Generaal van de Ministeries van EZK en LNV en hun medewerkers. We spraken af dat de we in de komende periode verder overleg voeren op basis van de sectorkaarten, die uitermate waardevol zijn gebleken.

Ook hebben we op initiatief van Stichting De Noordzee in een breder verband over gebruik van de Noordzee in de toekomst gesproken. Met Wind op Zee, Scheepvaart, Natuur, Olie en Gas. Dat overleg wordt begin februari verder gevoerd, waarbij ook Defensie wordt betrokken.

Het is goed dat er zo breed overlegd wordt, want het gaat uiteindelijk om een evenwichtig gebruik van de Noordzee. Daarbij worden de “Drie E’s” gebruikt, evenwicht tussen Energie, Economie en Ecologie.

← Overzicht