Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Overleg Britse sector over Pulsvisserij leidt tot concrete afspraken

vrijdag 5 januari 2018

Er is veel verzet tegen puls in Groot Brittannië. Die wordt voor een deel veroorzaakt door de enorm slechte vangsten van de Engelse (evenals de Belgische en Franse) kustvloot. Er is simpelweg ‘geen graat’ te vangen en wat ze kunnen vangen aan roggen mogen ze niet aanlanden. De teruggang van de vangsten wordt door de meeste kustvissers 1 op 1 gelinkt aan de opkomst van puls. Er is geen wetenschappelijk bewijs, maar dat hebben deze vissers niet nodig, voor hen is het zonneklaar.

Ondanks dat hadden we een goed gesprek toen we op donderdag 21 december met een gezamenlijke delegatie van VisNed en NVB naar de NFFO in Londen reisden. Er werd geluisterd naar argumenten en gezamenlijk over zeekaarten gebogen naar oplossingen gezocht.

Die oplossingen zijn in sommige gevallen makkelijker te vinden dan in andere. Voor de Engelse vissers zijn er problemen langs de hele Oostkust, vanaf de monding van de Theems tot aan Cromer. Britse vissers willen het liefst grote pulsvrije gebieden. Onomwonden vertelden ze dat het tot 1 april 2019 duurt voor ze als Engelsen daar zelf beslissingen over nemen.

Enkele dagen na de bespreking ontvingen we gedetailleerde voorstellen die binnen de PO’s in bespreking genomen zijn. Binnen VisNed op Urk, op Texel en in Delta Zuid en bij de NVB. Over gebieden waar we snel mee kunnen instemmen hebben we de NFFO inmiddels bericht. Over andere gebieden is meer tijd voor intern beraad nodig. Ons idee is hierover op de kortst mogelijke termijn met de Engelsen goede afspraken te maken met als inzet om puls in Britse wateren ook in de toekomst veilig te stellen.

← Overzicht