Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Benutting visquota 2017

vrijdag 1 december 2017

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de belangrijkste quota. Peildatum is 30 november 2017, dit zal betekenen dat het de aanvoer betreft tot en met week 45 van dit jaar.

In dit overzicht zijn verwerkt de uit 2016 meegenomen 10 % bij de soorten tong, schol en Noorse kreeft.

Ter vergelijking ook het overzicht van de benutting van de quota per 1 december 2016, dat is eveneens de aanvoer tot en met week 45.

 

 

 

2017

2016

 

( 30-11-2017)

( 01-12-2016)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

12.565

8.425

67 %

10.390

8.357

80 %

Schol

56.710

27.189

48 %

59.800

28.252

47 %

Kabeljauw

1.461

585

40 %

1.537

1.219

79 %

Wijting

782

622

80 %

616

550

89 %

Tarbot/Griet

2.625

2.565

98 %

2.553

2.475

97 %

Schar/bot

0

0

0 %

11.421

3.495

31 %

Tongschar

723

271

38 %

799

371

46 %

Langoustines

1.320

1.419

108 %

1.708

1.356

79 %

Rog

229

233

102 %

221

186

84 %

 

 

PO-maatregelen:

In 2017 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

PAP-regeling schol:
Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 500 ton mag in de 4-weekse periode week 49 t/m 52 maximaal 120 ton schol aanvoeren,

Een vaartuig met een basiscontingent schol van 500 tot 1.000 ton mag in de 4-weekse periode week 49 t/m 52 maximaal 138 ton schol aanvoeren,

Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 1.000 ton mag in de 4-weekse periode week 49 t/m 52 maximaal 156 ton schol aanvoeren.

Rog: Een vaartuig mag per visweek maximaal 40 kg rog doodgewicht per ondersoort (stekelrog, blonde rog, gevlekte rog, grootoogrog) aanvoeren. Voert het vaartuig van een of meerdere ondersoorten meer dan 40 kg doodgewicht aan dan mag dit bij elkaar maximaal 125 kg doodgewicht bedragen. Bij overschrijding wordt een heffing van € 5,00 per kilo toegepast. Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Tarbot, griet: De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 1.500 kg doodgewicht. Voor deze soorten geldt ook een minimum aanvoermaat van 30 cm. Bij aanvoer van meer dan 1.500 kg en/of kleiner dan 30 cm tarbot / griet wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast. Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Tongschar: voor tongschar geldt een minimum maat van 25 cm waarbij de tongschar van 25 – 27 cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV.

Noorse kreeft: Noorse kreeft valt enerzijds onder Aanlandplicht maar tegelijk mogen ondermaatse Noorse kreeft gediscard worden onder de minimis-regeling, dus feitelijk is er niets gewijzigd t.o.v. vorig jaar. Daarom is de aanvoer en verhandeling van meer dan 35 stuks per kilogram door leden van PO verboden. Verder: max. 10% kreeftstaartjes per aanlanding.

Zeebaars; Minimum maat voor zeebaars voor alle vlootsegmenten is 42 cm. Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten en staandwant is verboden. Vaartuigen met gesleepte vistuigen (waaronder boomkor, twinrig, borden en fly shoot) mogen vangsten van zeebaars aan boord houden mits deze vangsten per dag niet meer bedragen dan 3 % van het gewicht van de totale vangst. De totale vangst aan zeebaars mag per maand niet meer bedragen dan 400 kg. Nederlandse handlijn- en staandwant-vissers zijn in 2017 alleen gerechtigd zeebaars aan te voeren, wanneer zij hiervoor van RVO een vismachtiging zeebaars hebben ontvangen. Daartoe gerechtigde handlijnvissers mogen op jaarbasis maximaal 10.000 kg zeebaars aanvoeren. Staandwant-vissers mogen per maand maximaal 250 kg zeebaars aanvoeren.

← Overzicht