Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

MSC-certificering garnalenvisserij bijna rond

vrijdag 1 december 2017

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de garnalensector en de NGO’s zijn er uit. De NGO’s zullen hun bezwaar tegen de MSC-certificering intrekken. Met de sector hebben zij aanvullende afspraken gemaakt over bijvangstreducties, bescherming van gebieden en het opzetten van een gezamenlijke werkgroep.

Na de bijeenkomst op donderdag 2 november in Hamburg moesten de gemaakte afspraken worden geformaliseerd in een overeenkomst, in het managementplan garnalenvisserij en in het finale rapport van de instantie die de MSC-certificering uitvoert. Dat is nu dus gelukt.

Het bericht hierover en de overeenkomst zijn deze week toegestuurd aan de onafhankelijke scheidsrechter in het MSC-proces, die al heeft bevestigd dat het bezwaar van de NGO’s tegen de certificering daarmee wordt ingetrokken.

Certificeerder Acoura Marine kan nu de laatste zaken verwerken in het eindrapport en daarna kan het traject naar de MSC-certificering voor de garnalenvisserij worden afgerond.

In overleg met de garnalenhandelaren en Deense en Duitse collega’s probeert de CVO ervoor te zorgen dat het MSC-certificaat op dinsdagavond 12 december in Brussel - tijdens de Visserijraad - kan worden uitgereikt. Dit tijdspad is zeer ambitieus, maar in samenwerking met het Nederlands Visbureau en de VEBEGA wordt hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Woensdag 6 december zal de knoop hierover worden doorgehakt.

Binnenkort zal in een vergadering van de PAP-garnalen gesproken worden over de verdere invulling van het MSC-traject. De garnalenvissers zullen via hun PO geïnformeerd worden over de uitkomst.

 

← Overzicht