Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Hoe verdelen we ruimte op zee?

vrijdag 1 december 2017

VisNed streeft naar een ‘All Inclusive’ oplossing, met een volwaardige plek voor de visserij. De plek die visserij als duurzame voedselvoorziener verdient. Daarom is overkoepelend beleid noodzakelijk waarin de vele belangen worden meegenomen.

VisNed wordt overstroomt met initiatieven over de inrichting van de Noordzee. Zo is er een 2030 project. Er is het inrichten vaarroutering project. Er is een visie 2050 project. Het Planbureau voor de leefomgeving ontwikkelt een visie. Bij al die projecten is VisNed betrokken en allemaal gaan zo over hetzelfde: hoe verdelen we de ruimte.

Inmiddels groeit bij verschillende partijen het idee dat de discussie anders gevoerd moet worden. We moeten niet kijken naar het inpassen van Wind op Zee in het bestaande gebruik, we moeten het gehele gebruik van de Noordzee opnieuw inrichten.

Daarom is afgelopen zomer de informateur verzocht om “Noordzeebeleid’ te realiseren, waar alle ontwikkelingen worden betrokken. Het initiatief hiertoe is genomen door Floris van Hest, de directeur van stichting De Noordzee. Afgelopen week kreeg dit initiatief een vervolg. Op kantoor van VNO NCW werd met Directeuren-Generaal uit diverse Ministeries en met bestuursvoorzitters uit de Windsector, Havenbedrijven, Natte Waterbouwers, Tennet, Natuurbeschermers en Visserij overlegd. Namens VisNed was Pim Visser de gesprekspartner.

Er is een begin gemaakt met het integraal aanpakken van deze transitie in beleidsontwikkeling. Niet ‘ieder voor zich’ een deelbelang behartigen, maar samen bouwen aan een totaaloplossing. Een toekomst bestendig verhaal dat recht doet aan ieders belang. Dit alles onder de kundige leiding van Niek Jan van Kesteren, oud-directeur van VNO-NCW. De groep sprak af om de gezamenlijke aanpak na te streven en snel te bouwen aan een gezamenlijke kennis basis. Daartoe worden alle openstaande kennisvragen geïnventariseerd en waar mogelijk beantwoord, eind januari worden de besprekingen vervolgd.

Wat is de juiste aanpak vanuit Visserij?

VisNed streeft naar een totale transitie. Dat betekent dat de aard en omvang van de vloot moet passen bij het nieuwe gebruik van de Noordzee. De Noordzee wordt namelijk niet alleen een energiecentrale maar ook een natuurgebied en een productiegebied van eiwit.

Wat energie betreft wijzigt VisNed de prioriteit van de strijd tegen windmolens naar oplossingen bij windmolenparken. In plaats daarvan strijden wij voor het beperken van de hinder voor de vissers. Daarbij is ook is de locatie van belang. De parken moeten op plekken komen waar de visserij het minst hinder ondervindt en zo zijn ontworpen dat doorvaart en mede gebruik maximaal gefaciliteerd worden. Daar is veel geld voor nodig. Dus inpassing van een duurzame en levensvatbare sector in een nieuwe werkelijkheid in plaats van compensatie. Daarom moet visserij ook onderdeel uitmaken van het nieuwe energie akkoord.

Tenslotte het gaat om eiwit. Wild gevangen vis is duurzaam voedsel met een lage milieubelasting. De negatieve invloed van wind op zee op de voedselvoorziening moet daarom minimaal zijn. Maar wind op Zee biedt ook kansen voor andere vormen van eiwit voorziening. Zoals Viskweek, Schelpdierkweek. Kreeftenvisserij en Zeewier. Alleen leveren die kansen in onze ogen vele malen minder op dan de negatieve gevolgen van het afgenomen visgebied voor onze vissers. En daar blijft VisNed iedereen van overtuigen. En waar wordt dan voor gekozen?

← Overzicht