Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed: met uitkomst EU-Noorwegen kunnen we verder

vrijdag 1 december 2017

VisNed is tevreden met de resultaten die deze week in Bergen zijn bereikt. Voor schol is de korting van 35% naar 15% gegaan. En bij kabeljauw wordt de totale TAC voor Noordzee en Skagerak, met 13% verhoogd. Ook voor andere soorten in de Noordzee en Skagerrak werd overeenstemming bereikt.

Deze week was in het Noorse Bergen de jaarlijkse onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de TAC’s voor de bestanden in de Noordzee en het Skagerrak die gezamenlijk beheerd worden. Vrijdagmiddag is een compromis bereikt waarmee de Europese Commissie, de lidstaten en Noorwegen konden instemmen. Namens de NL-kottersector was Geert Meun in Bergen aanwezig. Vanuit kotterperspectief bezien is VisNed tevreden over de uitkomst van deze onderhandelingen.

TAC’s

Bij de vaststelling van de TAC’s wordt het principe toegepast dat zo spoedig mogelijk maar uiterlijk in 2020 MSY gerealiseerd moet zijn. Tijdens deze onderhandelingen bleek dat bij de soorten kabeljauw, wijting en schol op grote problemen te stuiten. Vandaar werd bij deze soorten gekeken of er afgeweken kon worden van het (te) strakke ICES-advies.

Schol

Om bij schol MSY in 2018 te bereiken stelt ICES voor een korting toe te passen van 35%. Voor VisNed maar ook voor vele anderen blijft het onbegrijpelijk dat bij een stock die er zo goed voor staat en waarbij uit wetenschappelijke informatie blijkt dat deze blijft stijgen, een dergelijke grote korting doorgevoerd moet worden. Dat je in zo’n situatie überhaupt moet spreken over een korting is eigenlijk al van de gekke.

Maar dit alles vindt zijn oorzaak in de zeer scherpe, zeg maar onrealistische MSY-referentiepunten. En de politiek heeft beheer volgens MSY nu eenmaal vastgelegd in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en dat veeg je zomaar niet van tafel.

Maar gelukkig waren Commissie en lidstaten bij schol bereid om richting MSY meer flexibiliteit toe te passen.

In het begin van de week lag er een korting van 20% op tafel wat voor ons echt een brug te ver zou zijn ook omdat wij op basis van een, door WMR op verzoek van VisNed, opgesteld document aan konden tonen dat met een korting van 10% in de komende jaren MSY ook gerealiseerd wordt. In een ultieme gezamenlijke actie van LNV en NL-aanvoersector richting Commissie en lidstaten kon de korting verder gedempt worden tot 15%.

Nogmaals; bij schol moeten spreken over een korting is eigenlijk bizar, daarover is iedereen het wel eens, maar je zit met de afgesproken beheersregels en een ICES-advies. En onder deze omstandigheden een korting van 35% te minimaliseren tot 15% is een resultaat waar we, alles afwegende uiteindelijk verder mee kunnen. En wat belangrijker is; hiermee kan de vloot in 2018 mee uit de voeten. De korting van 15% geldt ook voor schol in het Skagerrak.

Rondvissoorten en haring

Voor kabeljauw ligt er een wat moeilijk ICES-advies vooral ook omdat de top-ups niet altijd even duidelijk zijn. Aangezien deze soort volgend jaar volledig onder de aanlandplicht komt moet er extra quotum worden toegekend en daarbij heeft Noorwegen de nodige moeite. Uiteindelijk is overeengekomen om de totale TAC, inclusief discards i.v.m. de aanlandplicht, met 13 % te verhogen.

Wijting komt in 2018 ook onder de aanlandplicht en mede daardoor wordt de TAC 2018 substantieel verhoogd, met 38 %.

Voor de voor ons minder belangrijke soorten schelvis en koolvis werden eveneens verhogingen afgesproken. Alle aanvoer van schelvis zit inmiddels onder de aanlandplicht en het ICES-advies om de TAC met 24 % te verhogen is overgenomen. Koolvis wordt met 12,5 % verhoogd. Haring wordt volgens Fmsy met 25 % verhoogd.

De TAC’s voor de gedeelde bestanden voor de Noordzee en het Skagerrak zijn definitief vastgesteld, waarbij de aanpassingen er als volgt uitzien:

Soort:

 

Wijziging t.o.v. 2017:

TAC 2018 in tonnen

Schol

 

-15%

 

112.600

         

Kabeljauw incl SK en VIId

13%**

 

43.200

         

Wijting

 

38%

 

22.000

         

Schelvis

 

24%

 

41.800

         

Koolvis

 

12%

 

105.800

         

Schol Skagerrak

 

-15%

 

12.800

         

Haring Noordzee

 

25%

 

601.000

         

 

**Noordzee-Kabeljauw wordt met 10 % verhoogd en Skagerrak-kabeljauw met 39 %.

Een ander belangrijk onderhandelingspunt is de jaarlijkse uitruil van vangstquota. Het grootste onderdeel in deze ruil is het aanbod van Noorwegen in de vorm van Arctische Kabeljauw (Barentszzee) waarvoor de Noren het liefst Blauwe wijting in EU-wateren terug wil. En daarbij spelen nogal tegengestelde belangen tussen degene die “betalen” in Blauwe wijting en “ontvangen” in de vorm van kabeljauw in de Barentszee. Dat zijn niet dezelfde landen c.q. vissersvloten.

Uiteindelijk kwam er ook op dit punt overeenstemming, grotendeels in dezelfde verhoudingen als vorig jaar en kon het EU-Noorwegen-akkoord volledig afgerond worden. In de ruil zit op ons verzoek sinds 2016 geen schol meer wat ook gecontinueerd is. Wel is opnieuw 10 ton Noordzee-tong van de EU naar Noorwegen afgesproken.

Tong en tarbot

Zoals bekend wordt tijdens EU-Noorwegen niet onderhandeld over de TAC’s voor Noordzee-tong en de geassocieerde bestanden, zoals tarbot/griet. Vaststelling van deze TAC’s komt aan de orde tijdens de Visserijraad van 11 – 12 december as.

Brexit

Officieel stond het niet op de agenda maar het is duidelijk te merken dat ook deze EU – Noorwegen-onderhandelingen onder invloed raakt van de aanstaande Brexit. Vanuit het VK (Engeland – Schotland) waren uitgebreide delegaties aanwezig, van de industrie zelfs 16 personen. De EU-delegatie had geen mandaat om zich over Brexit uit te spreken maar Noorwegen deed dat wel. In een presentatie gaven de Noren aan dat er in hun ogen nogal wat gaat veranderen en dat zij hiervoor in de toekomst graag een speciale Visserijcommissie willen oprichten met daarin de 3 partijen EU – NW –VK die vergaande bevoegdheden op het gebied van het visserijbeheer moet krijgen. "In een nieuw drie-partijen omgeving zullen we nieuwe juridische en institutionele structuren moeten opzetten", aldus de Noren.

De presentatie bevatte ook de mening van Noorwegen over welke beginselen toekomstige samenwerking moeten schetsen: respect voor verschillende uitgangspunten voor de managementsystemen van de partijen, met andere woorden, rekening houdend met de Noorse visserijregeling, het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de EU en het nu nog onbekende Britse managementplan.

Waardering

In deze EU-Noorwegen-ronde werd het ministerie van LNV vertegenwoordigd door Herman Snijders en Marco van Riel. VisNed zegt beide mannen hartelijk dank voor hun inzet en wij zien terug op een heel constructieve en prettige samenwerking.

← Overzicht