Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Plannen voor acties in Green Deal Visserij gepresenteerd tijdens OSPAR-werksessie

vrijdag 17 november 2017

De Nederlandse Green Deal is een voorloper in Europa. Die Green Deal kunnen we met wat Europese steun verder invulling geven. Zodat we binnenkort ook op het gebied van afvalverwerking koploper zijn, en als duurzame sector bijna volledige recycling halen.

Tijdens de OSPAR-werksessie van vrijdag 10 november ontvouwde Kenny Baas van afvalinzamelaar Bek & Verburg, samen met VisNed één van de partners in de Green Deal Visserij, de ambitieuze plannen die momenteel ontwikkeld worden om de afvalinzameling van vissersschepen op de Nederlandse havens nog beter te gaan regelen.

Het OSPAR (Oslo - Parijs) verdrag uit 1992 is opgesteld met als doel de bescherming van het mariene milieu in de Noordoost-Atlantische Oceaan te bevorderen. Nederland is één van de ondertekenaars van dit verdrag. Vanuit de verschillende OSPAR-lidstaten werden projecten gepresenteerd die als doel hebben de hoeveelheid afval in zee te verminderen en de inzameling aan wal te verbeteren. De sessie focuste zich op de preventie en het verwerken van visserijafval op de havens. Als Green Dealpartner was VisNed hierbij aanwezig om als visserijorganisatie verantwoordelijkheid te tonen op het gebied van effectief en duurzaam afvalbeheer in de visserij.

In het kader van de Green Deal is VisNed volop actief om de communicatie beter vorm te geven. Daarover is een rapportage gemaakt, dat begin 2018 tot acties zal leiden. In dat kader nam Pim Visser vorige week in Brussel deel aan een bijeenkomst waar de Europese Commissie uitleg gaf over de financiële ondersteuning die ze op dit gebied kan geven. Dat was een direct uitvloeisel van de Our Ocean conferentie die Geert Meun en Pim Visser begin oktober bijwoonden.

EU-richtlijn Havenontvangstvoorzieningen aangepast

Het slot van de werksessie was gericht op de aankomende wijziging van de EU-richtlijn voor Havenontvangstvoorzieningen die gevolgen kan hebben voor Nederlandse vissers. Deze richtlijn stelt de verplichtingen voor zowel schepen als havens op het gebied van de afgifte en ontvangst van scheepsafval in de havens. Momenteel heeft de visserij een uitzonderingspositie voor enkele verplichtingen die in de richtlijn zijn opgenomen en dit scheelt vooral in de administratieve lasten.

Anna Bobo Remijn van de Europese Commissie geeft leiding aan dit traject en zij hield een presentatie waarin het traject voor wijziging van de richtlijn geschetst werd en gaf inzicht in de mogelijke scenario’s voor invulling van de vernieuwde richtlijn. Intussen is het proces van stakeholderconsultatie en de impactassessment afgerond en wordt gewerkt aan een voorstel.

Als VisNed houden we de ontwikkelingen op dit gebied al langer in de gaten in nauwe samenwerking met onze contacten in Brussel. Bovendien doen we onze uiterste best om voor de Nederlandse visserij aan te sturen op een werkbare richtlijn waar onze vissers zo min mogelijk hinder van zullen ondervinden.

← Overzicht