Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Workshop over Aanlandplicht; herhaling van zetten

vrijdag 17 november 2017

In Brussel is door de Europese Commissie een workshop over de Aanlandplicht georganiseerd met als thema: ‘Progress to date’. Ondanks grote deelname en goede bedoelingen, heeft de bijeenkomst weinig opgeleverd. VisNed heeft opnieuw aandacht gevraagd voor de complexiteit en de weinige tijd die nog resteert tot volledige introductie per 1 januari 2019.

Geert Meun en Pim Visser waren op 15 november namens VisNed aanwezig en concludeerden dat de gedachtewisseling niet anders was dan in 2013, 2014, 2015 en 2016, met dat verschil dat de ‘big bang’, de grote knal waarmee alle soorten per 1 januari 2019 onder de aanlandplicht komen nu wel heel erg dichtbij komt.

Het blijft voor VisNed verbazingwekkend dat personen die zich met één- en hetzelfde onderwerp bezighouden, in totaal verschillende werelden kunnen opereren. Aan de ene kant de vertegenwoordigers van de visserij die aangeven dat van de vloot het onmogelijke gevraagd wordt.

Aan de andere kant de politici van lidstaten en Europees Parlement en beleidsmakers van Europese Commissie en lidstaten die, mede onder druk van NGO’s, doodleuk op het aambeeld blijven slaan dat we nog steeds “on track” zijn. Zonder blikken of blozen wordt beweerd: “Het wordt moeilijk maar het is niet onmogelijk als maar voldoende gebruik gemaakt wordt van de vrijstellingen en flexibiliteit die in de regelingen geboden wordt.”

Vanuit de Europese visserijsector is gewezen op de waslijst aan problemen en dat er nauwelijks een begin is van een oplossing. Het enige resultaat dat tot nu toe geboekt is, is het schrappen van de TAC voor Schar en Bot.

De verwachting van VisNed is dat de Aanlandplicht binnen afzienbare tijd over de schutting en op het bordje van de visserman wordt gedropt terwijl de visserman de ene na de andere creatieve oplossing probeert te bedenken. En dat is binnen de regelgeving niet gemakkelijk. In de deel-workshop over Marktzaken werd door vertegenwoordigers van de handel en van NGO’s al gedreigd dat er dan sprake zou zijn van illegale visserij, met mogelijk gevolg dat bijvoorbeeld de MSC-certificering ingetrokken kan worden.

VisNed blijft aangeven dat stappen gezet moeten worden. En daarvoor is ook politieke moed voor nodig. Daarom is VisNed zo blij met de passage over de aanlandlicht in het regeerakkoord. VisNed heeft afgelopen zaterdag tijdens de ontmoeting met de nieuwe minister op de Innovatie dag hiervoor al aandacht gevraagd en op korte termijn hopen we dit onderwerp met minister Schouten verder uit te diepen.

← Overzicht