Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Aanlandplicht; wat met chokespecies en Brexit?

vrijdag 17 november 2017

De fasering van de aanlandplicht levert voor onze visserijen op dit moment nog weinig problemen op. Behalve dat de rapportage in logboeken nog wat te wensen overlaat. Maar alle problemen zijn naar de toekomst verschoven en komen op 1 januari 2019 met een grote klap op ons af.

In Noordzee-verband werken lidstaten samen aan plannen. De Noordzee Adviesraad (NSAC) geeft daarover advies. Vorige week vergaderde de zgn. “Scheveningengroep” van Noordzee- landen in Den Haag, omdat Nederland dit jaar voorzitter is. Namens de NSAC was Pim Visser bij de vergadering aanwezig.

Een schipper mag alleen naar zee als hij zeker weet dat hij voor iedere vis die hij kan vangen quotum beschikbaar heeft. Tekort aan quota betekent dus dat de visser niet meer kan uitvaren. In dat geval is sprake van Chokespieces.

Het quotum komt o.a. beschikbaar door ruilen tussen landen. Maar als er voor iedereen tekort is, valt er ook niets te ruilen. Vanuit de NSAC is er een overzicht gemaakt van de Chokespecies. In de vergadering van de Scheveningengroep is aan dat overzicht gewerkt. Naar verwachting zal rond de jaarwisseling duidelijk zijn hoe het probleem precies in elkaar steekt. VisNed is er dan weer bij om mee te denken over een oplossing. Want ons motto is en blijft: Dat we ons inzetten voor de actief varende vissers, zodat die kunnen blijven vissen.

Maar wat na een Brexit? Om de beschikbaarheid van quotum te waarborgen hebben de Nederlandse PO’s een netwerk in het Verenigd Koninkrijk opgebouwd. Geert Meun van VisNed is de specialist in het internationale ruilen. Jaarlijks doet hij meer dan 150 transacties. Daarmee zorgt hij er voor dat voor de VisNed PO’s er voldoende quotum beschikbaar is. Na Brexit kan dat waarschijnlijk niet meer en daardoor wordt het werken binnen deze setting van de aanlandplicht onmogelijk. VisNed heeft in Brussel geprobeerd hier nu al duidelijkheid over te krijgen, maar zolang de Brexit-onderhandelingen lopen wordt er niets duidelijk. Dat is een heel zorgelijke situatie.

← Overzicht