Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Puls dialoog in Londen met positief resultaat

vrijdag 17 november 2017

De anti puls geluiden worden steeds sterker. In Frankrijk, in België en in Engeland. VisNed hoort daarbij argumenten die de wenkbrauwen doet fronsen. Daarom hebben we contact gezocht met die tegenstanders. In dat kader reisde Pim Visser gisteren (16 november) naar Londen. Daar liepen de emoties hoog op, maar kon een positieve koers naar de toekomst worden uitgezet.

De bijeenkomst in Londen is georganiseerd na afloop van een bijeenkomst van Seafish (de Britse evenknie van wat vroeger ‘Het Productschap’ heette). VisNed had Prof Michel Kaiser van Bangor University gevraagd de bijeenkomst te leiden en aan Dr. Hans Polet van ILVO was gevraagd de Benthis bevindingen te presenteren. Ook was aan de secretaris van LIFE (groepering van kleine vissers) gevraagd om de grieven van die organisatie naar voren te brengen, net zoals dat aan de Marine Conservation Society gevraagd was, een Britse NGO.

De fanatieke anti-puls NGO BLOOM uit Frankrijk was in de zaal evenals enkele behoorlijk boze vissers van de Engelse Oostkust. Die riepen dingen als ‘met Brexit zijn jullie weg’ en ‘de minister heeft ons beloofd puls te zullen verbannen’ en meer van dit soort geëmotioneerde uitspraken.

De inleidingen zetten een rustige toon en Prof Kaiser leidde het debat op kundige wijze, waardoor de toon misschien soms vijandig was, maar nooit grimmig. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Britse zusterorganisatie van VisNed, de NFFO, het Britse Ministerie (DEFRA) en wetenschappers van Cefas hebben daar ook aan bijgedragen.

BLOOM

De discussie spitste zich toe op twee punten: de ‘illegale’ hoeveelheid ontheffingen en de veranderde vispatronen. Vanuit BLOOM kwamen daar beschuldigingen over subsidiering bij. Pim Visser vroeg aan BLOOM om hun beschuldigingen op papier te zetten en zegde toe dat hij dan vrijwillig de gegevens zou verstrekken. Hij plaatste daarbij de kanttekening dat er de afgelopen jaren geen enkele subsidie, anders dan onderzoek, is geweest, wat de aanwezigen in hoge mate verbaasde. VisNed vroeg aan hen om als wederdienst geen valse foto’s meer te publiceren.

Vervolgafspraken

Het grote zorgpunt bleek voor de vissers vooral het ‘leegvissen’ door de Nederlanders van gebieden waar de traditionele bokkers nooit kwamen. Daarover is afgesproken dat VisNed en de NFFO het initiatief nemen om op (echt) heel korte termijn een bespreking te beleggen met vissers ‘met de zeekaart op tafel’ om daar onderlinge afspraken over te maken. Dat doen we nog voor kerstmis, waarna we snel ook het Ministerie Defra en ons LNV bij de besprekingen zullen betrekken.

Vroeg in het nieuwe jaar staat overleg met onze Deense zusterorganisatie op het programma en ook met de Belgische Rederscentrale en in Frankrijk zijn contacten gelegd. Dat we deze overleggen aan Nederlandse kant sectorbreed aanpakken en in CVO-verband afstemmen is vanzelfsprekend. 

← Overzicht