Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed legt belangrijke aandachtpunten visserij aan Minister Schouten voor

vrijdag 17 november 2017

Voorafgaand aan de innovatie-dag bij ABN-AMRO op zaterdag 11 november heeft Minister Schouten kort kennis gemaakt met haar gesprekspartners in het Bestuurlijk Overleg visserij. Voor VisNed was dat met directeur Pim Visser. Hij benadrukte nogmaals dat VisNed blij was met de aandacht voor visserij in het Regeerakkoord en met het feit dat er een ‘eigen’ Ministerie van LNV is (waarbij VisNed de ‘V’ stiekem als ‘Visserij’ invult).

Na afloop van het gesprek gaf Pim Visser de minister namens VisNed een tweetal memo’s mee. Het eerste bevatte de onderwerpen voor de visserij die nu actueel aan de orde zijn. In het tweede memo werden onderwerpen aangedragen die er in de komende kabinetsperiode toe doen.

Onderwerpen die genoemd zijn omvatten: het Noordzeeplan en Technische maatregelen, Brexit en Natura 2000, Kaderrichtlijn Marine en Wind op zee. Maar ook aandacht voor de invulling van de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en de VN-Conventie over biodiversiteit, waar visserij een essentieel onderdeel van is.

Werkbezoek

Begin deze week kwam vanaf het Ministerie van LNV het verzoek om op korte termijn een werkbezoek aan de sector te organiseren. We zijn blij dat de minister al zo snel nader kennis wil maken met de sector. Het bezoek is gepland op maandag 27 november.

Als locatie voor het werkbezoek is gekozen voor IJmuiden. Dan is er ook een overleg met vertegenwoordigers van alle sectoren, dus inclusief mosselsector en handel en verwerking.

Tijdens het bezoek wordt een mix van onderwerpen aangekaart over kottervisserij en trawlervisserij. Natuurlijk willen we de minister deelgenoot maken van onze standpunten in de dossiers die spelen. Daarnaast willen we ook graag een goed beeld geven van de visserijtechnieken en de wereld van de vissers, hun families en de visserijgemeenschappen. Het liefst gaan we ook samen met de minister een vaartocht maken. 

← Overzicht