Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

ICES-studie: TAC voor tarbot en griet kan flink omhoog!

vrijdag 17 november 2017

Heel goed nieuws uit Kopenhagen. Deze week kwam ICES met de resultaten van de benchmark over de Noordzee-stock tarbot naar buiten. De toestandsbeoordeling van tarbot wordt aanzienlijk in positieve zin bijgesteld. Dit leidt ook tot een aanzienlijke stijging van de vangstmogelijkheden.

Jurgen Batsleer en Geert Meun waren de afgelopen maanden namens VisNed betrokken in deze belangrijke benchmark. Een benchmark is een beoordeling van alle (nieuwe) wetenschappelijke data. De afspraak om voor tarbot een tussentijds benchmark te houden werd vorig jaar december tijdens de Visserijraad besloten. Hier was met name vanuit Nederland op aangedrongen. VisNed gaf al geruime tijd aan weinig vertrouwen te hebben in de wetenschappelijke beoordeling en de belangrijkste conclusies tot nu toe: de stock is heel laag en de sterfte door de visserij heel hoog.

De uit de benchmark voortgekomen nieuwe toestandsbeoordeling geeft een duidelijk beter beeld van de werkelijke situatie op de visgronden: namelijk net als bij de doelsoorten tong en schol nu ook bij tarbot een heel lage visserijsterfte en tegelijkertijd een welhaast verdrievoudiging van de stock. Dit alles resulterend in een ICES-advies dat de gezamenlijke TAC voor 2018 met meer dan 40% omhoog kan! De uitkomsten van de benchmark bevestigen wat VisNed zeker de laatste 2 jaar steeds heeft betoogd.

Ook heeft vorig jaar december tijdens de Visserijraad op verzoek van Nederland de Europese Commissie toegezegd dat als de benchmark nieuwe informatie oplevert dat dan ook serieus onderzocht wordt om de TAC voor tarbot/griet in 2017 tussentijds aan te passen. Hoewel we inmiddels ver in het jaar zitten vindt VisNed dat de nieuwe toestandsbeoordeling voldoende gegevens oplevert om nu nog een TAC-verhoging te bepleiten, die dan desnoods achteraf administratief verwerkt kan worden. LNV heeft zelf ook aangegeven voor dit traject open te staan. Dit betekent ook dat de PO’s op korte termijn de beperking op de aanvoer van tarbot/griet kan aanpassen. Hierover zal de vloot begin volgende week worden geïnformeerd.

Door het substantieel verhogen van de TAC kan een eind komen aan de huidige wantoestanden waarbij vissers gedwongen worden om marktwaardige dure tarbot onnodig te discarden. Zaak is wel dat nu de beleidsmakers en politici van Europese Commissie en lidstaten doorpakken en de juiste besluiten nemen. Natuurlijk zal VisNed hier nauwlettend op toezien.

Uiteraard is VisNed blij met de uitkomst van de benchmark. “Onze inzet is niet voor niets geweest. Ook de vrees van een chokespecie onder de aanlandplicht bij tarbot zal hopelijk niet meer aan de orde komen. De inzet van WMR door Ruben Verkempynck, Niels Hintzen en Jan Jaap Poos wordt door VisNed in hoge mate gewaardeerd”, aldus Geert Meun.

← Overzicht