Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed aan de slag met softwaretool voor bodemimpact

vrijdag 3 november 2017

Bangor University heeft in opdracht van het Britse Seafish een softwaretool ontwikkeld waarmee bodemimpact van visserij in kaart kan worden gebracht. Het wordt steeds belangrijker voor de visserijsector om de duurzaamheid van de activiteiten met feiten aan te tonen en dit is voor VisNed een speerpunt.

Namens VisNed was Wouter van Broekhoven in Bangor (Wales) uitgenodigd om een korte workshop bij te wonen waarin de deelnemers de tool kregen gepresenteerd en er vervolgens zelf mee konden leren werken. De tool geeft uitgebreide mogelijkheden om de visserijimpact – of de afwezigheid daarvan – op de zeebodem in kaart te brengen. De software is gebaseerd op de uitkomsten van het BENTHIS-project waar VisNed nauw bij betrokken is geweest (zie eerdere nieuwsbrieven). De onderliggende methode wordt door ICES onderschreven en is daarmee internationaal breed erkend.

De invoer bestaat uit visserijverspreidingsgegevens zoals VMS, verspreidingsgegevens van bodem Habitats, en karakteristieken van de vistuigen in kwestie. Het gaat hierbij om bodempenetratie, wat voor de verschillende onderdelen van een tuig apart wordt meegerekend. Deze invoer wordt gecombineerd met de samengestelde uitkomsten van al het relevante bodemimpactonderzoek dat er tot op heden is uitgevoerd.

De uitkomsten bestaan met name uit kaarten waarmee de toestand van de zeebodem in kaart wordt gebracht. Voor individuele visserijen kan de mate waarin de toestand wordt beïnvloed apart in kaart worden gebracht. Het is zelfs mogelijk de karakteristieken van een nieuw vistuig in te voeren en te bekijken wat de invloed hiervan zou zijn. Er wordt momenteel verder gewerkt aan een versie 2, specifiek gericht op het doen van assessments voor de MSC-standaard. Deze zal naar verwachting gereed zijn in 2019. Neemt u voor meer informatie contact op met Wouter van Broekhoven: wvanbroekhoven@visned.nl

← Overzicht