Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

“Vissers voor een Schone Zee” moeten Green Deal beter laten werken

vrijdag 3 november 2017

We moeten als kottersector in de bestrijding van zwerfvuil nu echt stappen gaan zetten. Dat was de conclusie van de vergadering van de regiegroep Green Deal ‘Vissers voor een Schone Zee’ vorige week. VisNed is als kotter-organisatie erg actief in die Green Deal.

Wat moet er gebeuren?

  • Op havens waar afvalinzameling nog niet goed loopt moeten verbeteringen worden doorgevoerd. Denk dan aan betere voorzieningen, of betere informatie over waar die voorzieningen zich bevinden en hoe die te gebruiken.
  • De bewustwording bij schippers en bemanningen moet verbeteren, waardoor er veel minder zwerfvuil op de kades en daardoor in de havens belandt.
  • De deelname aan Fishing for Litter moet omhoog
  • Het inleveren van netten en pluis voor recycling moet beter

Ondanks het feit dat we in het schoonste deel van de wereld wonen is er nog veel te winnen. Dat begint bij mentaliteit. En mentaliteit verander je met communicatie. Het plan van aanpak dat daarvoor geschreven is wordt nu afgerond. We gaan dat begin van 2018 uitrollen.

Overleggen met havens waar verbeteringen mogelijk zijn wordt nu al opgestart. In Den Helder is het gesprek geweest en met IJmuiden is een afspraak gemaakt, Vlissingen staat op de rol. Verder wordt nagedacht over het inzetten van een app, om de afvoer van afval zo makkelijk mogelijk te maken. Pim Visser bezoekt volgende week een bijeenkomst in Brussel over het verminderen van zwerfaval en de daaraan gekoppelde Europese ondersteuning. Kortom: veel ideeën, volop enthousiasme, maar het begint aan boord en op de kade met het goed inleveren van afval en het opruimen van je eigen rommel. Dat doe je thuis immers ook, waarom aan boord en op de kade dan niet?

De vergadering van de regiegroep is elke keer een inspirerende bijeenkomst. Gedreven mensen die samen de schouders zetten onder verbetering. Trekkers hier zijn Groningen Seaports en de haven van Den Helder, Bek en Verburg en de VisNed ambassadeurs Andries de Boer, Jaap Tanis en Adrie Vonk. In de vergadering deed Pim Visser ook verslag van de bevindingen van hemzelf en Geert Meun op de Our Ocean conferentie begin oktober. 

← Overzicht