Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Sportvisserij en NetVISwerk: beter goede buren dan verre vrienden

vrijdag 3 november 2017

Het wordt steeds drukker in onze achtertuin. Vroeger waren beroepsvissers de gebruikers van de Noordzee bij uitstek, maar dat is al lang niet zo. Ook in visserijland verandert er veel. In Europa wordt de rol van recreatieve en van zgn. ‘kleinschalige’ visserij steeds belangrijker. Daarom stelt VisNed de toenadering vanuit en de contacten met Sportvisserij Nederland en met NetVISwerk zo op prijs.

En na het pensioen van de medewerkers van Sportvisserij Nederland is het goed om een kennismakingsgesprek te hebben met de nieuwe voorzitter, Marjan van Kampen en de directeur Joop Bongers.

Deze week overlegden we op werkniveau, omdat we elkaar in de Haagse en Brusselse lobby ook regelmatig tegenkomen. Het was een eerste bestuurlijke kennismaking en we spraken af om het gesprek in de loop van 2018 voort te zetten.

Dat is van belang, want leden van VisNed en leden van Sportvisserij Nederland komen elkaar tegen in de kustzone en op de Waddenzee. Sportvisserij is vooral actief in visserijbeheer op het binnenwater, maar daar heeft VisNed geen raakvlak mee. Sportvisserij wil de recreatieve visserij in de kustzone net als in het binnenwater reguleren met een VisPas. Dat zou stroperij en zwarte handel kunnen voorkomen. Prima idee.

Ook internationaal komt VisNed Sportvisserij steeds vaker tegen. In het Europees visserijbeleid is de roep van diverse kanten om recreatieve visserij onderdeel van het visserijbeleid te maken steeds luider.

NetVISwerk steeds meer raakvlakken met VisNed

In het afgelopen jaar hebben we al diverse gesprekken gevoerd met NetVISwerk en was VisNed afgelopen zomer te gast op hun jaarvergadering in Harlingen. Afgelopen week overlegden we verder met elkaar hoe we door nauw samen te werken de belangenbehartiging beter vorm kunnen geven.

We spraken o.a. over de toenemende commotie bij zowel sportvissers als kustvissers vanwege afnemende vangsten die aan puls worden toegeschreven. We zijn het erover eens dat daar van alle kanten niet zomaar wat geroepen moet worden, maar dat daar een discussie op basis van feiten moet worden gevoerd.

Ook is overlegd over de veranderingen die er in de Europese Marktordening op komst zijn en daardoor het invloed heeft op het functioneren van PO’s. Vanuit VisNed hebben we hierover binnenkort gesprekken in Brussel en die uitkomsten koppelen we ook terug naar NetVISwerk.

De gesprekken die we voeren worden als wederzijds prettig ervaren en we spraken af dat we in de loop van 2018 met elkaar zullen bepalen in welke vorm we de samenwerking gaan gieten. Tot die tijd stemmen we zaken gewoon onderling goed af.

← Overzicht