Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Hoe ziet het nautisch onderwijs er in 2022 uit?

vrijdag 3 november 2017

Welke kennis en vaardigheden heeft een maritiem professional nodig om over vijf jaar met voldoening en succesvol te kunnen werken in een wereld die volop in beweging is?

Tijdens een mini conferentie op 1 november door de KNVR (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders) en het SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), is uitgebreid ingegaan op de toekomst van het nautisch onderwijs. Want de (internationale) eisen aan bemanningsleden worden steeds hoger, hetgeen ook een ontwikkeling vraagt in het onderwijs. Anne Marie van Seters, bestuurslid van PO Delta Zuid, was daar namens VisNed aanwezig.

Eén van de conclusies is het belang van samenwerking tussen het (visserij)bedrijfsleven en de scholen. Daaruit vloeit voort dat gezamenlijk de BCP’s (Beroeps Competentie Profielen) onder de loep worden genomen; wat moet je kennen en kunnen om een nautisch beroep uit te oefenen.

Voor de kottersector is het van belang om bij deze ontwikkelingen betrokken te worden zodat we in de toekomst goed opgeleide praktijkgerichte vissers blijven krijgen in de kottersector.

De conferentie was een eerste aanzet om een uiteindelijke visie te vormen ten aanzien van de actuele ontwikkelingen ten behoeve van het nautisch visserij onderwijs in de toekomst. Wordt vervolgd en Anne Marie blijft er nauw bij betrokken. 

← Overzicht