Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

ILT overleg over praktische zaken en functioneren KIWA

vrijdag 3 november 2017

Enkele malen per jaar is er structureel overleg met het visserijteam van ILT vanuit de Sectorraad. Een volle agenda met gevarieerde onderwerpen, variërend van Bemanningsleden uit Azië tot ballastwater.

Dit keer nam voorzitter Maarten Drijver daar aan deel, samen met Cor Blonk vanuit de Pelagische sector. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde.

Vissersvaartuigenbesluit

Het Vissersvaartuigenbesluit dateert van heel lang geleden. De update daarvan heeft een lange tijd stil gelegen maar wordt nu weer opgepakt. In een volgend overleg hopen we over een eerste concept van het nieuwe voorstel te kunnen overleggen. Toch zal het eind 2018 zijn alvorens er meer definitieve teksten komen.

Aziatische bemanning

Naar aanleiding van een discussie over grenscontroles werd ook gesproken over varen met bemanningsleden uit Azië. De regels zijn strikt en de risico’s zijn aanzienlijk. Deze bemanningsleden mogen namelijk alleen buiten de 12 mijlszone werken. Ze mogen daar binnen geen arbeid verrichten. Dus ook niet lossen, schilderen etc. Tenzij er een vergunning van het Ministerie van Sociale Zaken is, maar die worden zelden verstrekt. Ook tellen deze bemanningsleden niet mee als het gaat om de bemanningssterkte. Het inzetten van bemanningsleden van buiten de Europese Unie brengt dus grote risico’s met zich mee en bij een (zelfs klein) ongeluk zijn de consequenties qua (on)verzekerdheid van schip en bemanning en boetes voor de eigenaar niet mals.

 

Certificering garnalenvissers

Ongecertificeerde garnalenvissers hebben een regeling gekregen waarbij ze in 5 jaar over kunnen gaan naar de gecertificeerde status. Dat houdt in dat ieder jaar een deel van de verplichtingen uitgevoerd dient te worden en het betekent niet dat je 5 jaar kan wachten en dan kort voor de deadline alles in 1 keer mag aanpassen. Die regeling is helder en wordt niet verder opgerekt.

Veiligheid

De koers van IL&T wordt medebepaald door IBRA (ILT-Brede-Risico-Analyse) Hierin wordt gekeken naar ongelukken en welke impact die hebben op de samenleving. Hoe veiliger er in een sector gewerkt wordt hoe beter het is en hoe minder streng het toezicht. Die sector heeft immers hun goed en veilig werken bewezen.  

Ballastwater

Bij de nieuwe eisen voor ballastwater is gesproken over de afwijkende situatie voor de kottervloot ten opzichte van de scheepvaart. VisNed heeft duidelijk ingebracht dat op vissersschepen, die de mogelijkheid hebben om ballastwater in te nemen, dit alleen doet om bij laagwater voor het invaren van de haven het achterschip iets te lichten. In deze gevallen wordt het ingenomen ballastwater weer op dezelfde positie uitgepompt bij het uitvaren. Wanneer dit het geval is wil IL&T kijken of er voor dit soort gevallen een ontheffing te verkrijgen is. Echter schepen die op andere posities ballastwater innemen en uit pompen zullen zich aan de nieuwe regels moeten conformeren. We zullen dus de uitslag van IL&T op de gesprekken die volgen moeten afwachten. VisNed adviseert haar leden eventuele investeringen hierop nog even uit te stellen en de reactie van IL&T af te wachten. 

Tarieven

In de tariefstelling gaat iets veranderen. Een tweede her-inspectie, nadat zaken dus eerder niet in orde waren, zal tegen kostprijs doorberekend gaan worden. Wanneer de inspecteur meerdere keren terug geroepen moet worden zullen de kosten dus apart gefactureerd worden. VisNed adviseert hier goed rekening mee te houden alvorens voor iedere openstaande post een her-controle aan te vragen. Het allerbeste is natuurlijk om alles gewoon in één keer op orde te hebben, zodat her-inspecties niet nodig zijn.

Dienstverlening

Naast het reguliere overleg was er afgelopen week in IJmuiden ook een gesprek vanuit het directieteam van ILT met VisNed. Deze directie zetelt in Den Haag en werkt ILT breed, dus over wegvervoer, luchtvaart en scheepvaart. Naast algemene kennismaking, waar we VisNed en haar activiteiten hebben toegelicht, was de dienstverlening door KIWA een belangrijk gespreksonderwerp. Daar wordt nadrukkelijk aandacht aan geschonken. ILT gaat gesprekken organiseren met KIWA om de ervaringen uit het veld te delen en voor verbetering te zorgen. Vanuit VisNed zijn Jurie Romkes en Anne Marie van Seters de experts op dit gebied, zij zullen die gesprekken dan ook namens VisNed gaan voeren. Voor al uw bemanningszaken en vragen op dit gebied kunt u terecht bij Jurie Romkes; email: jromkes@visned.nl

← Overzicht