Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Europese impasse bedreigt besluitvorming over Techni-sche Maatregelen

vrijdag 3 november 2017

Visserijorganisaties in Europa, waaronder VisNed, beginnen zich grote zorgen te maken over het verloop van de onderhandelingen over het voorstel van nieuwe Technische Maatregelen. Nieuwe - maar vooral vereenvoudigde - regels zijn dringend nodig in het kader van de op handen zijnde aanlandplicht. Niet alleen dreigt een stagnatie, maar ook de regels zelf lijken weer veel moeilijker gemaakt te worden. En dat wilde iedereen juist voorkomen.

In onze nieuwsbrief schenken we regelmatig aandacht aan de discussies in Brussel over de nieuwe Technische Maatregelen. Zoals inmiddels bekend mag zijn onderhandelen hierover 3 partijen; De Europese Commissie, de Raad van ministers (zeg maar de lidstaten) en het Europees Parlement, de zogenaamde trilogen.

De Europese Commissie heeft vorig jaar ter vervanging van de Verordening uit 1998 een voorstel gelanceerd (met daarin voor Nederland heel belangrijk de toestemming voor de puls). Dit voorstel gaat uit van een kader dat bepaalt dat de lidstaten hun eigen technische regels door middel van regionaal beleid (bijv. Noordzee of Westelijke Wateren) ontwikkelen.

Behalve dat de regeling uit 1998 een slecht voorbeeld is van een top-down-benadering, kent deze een complex systeem van percentages in relatie tot vangstsamenstelling en te gebruiken maaswijdtes. Die zorgen heel vaak voor onwerkbare situaties op zee met regelmatig het moeten discarden van goede vis tot gevolg. Een voortdurende bron van ergernis. Daarnaast is deze aanpak volledig onverenigbaar met de aanlandplicht, waar alle quotasoorten die daaronder vallen moeten worden aangeland.

Eerder dit jaar is het voorstel van de Europese Commissie door de Raad van ministers gewijzigd waarbij enkele elementen van de regels inzake vangstsamenwerking toch weer zijn ingevoerd. Het is deze versie die nu door het Europees Parlement wordt behandeld. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zijn er door de leden van het EP meer dan 730 amendementen voorgesteld, waarbij van de meeste overigens geen chocola te maken is.

Echter, geconcludeerd moet worden dat het steeds waarschijnlijker wordt dat het Europees Parlement de aanpak van de Raad verder wil aanscherpen door de regels voor de samenstelling van de vangst opnieuw in te voeren. Dit zou ervoor zorgen dat de vloten geconfronteerd blijven worden met de complexe regels voor vangsamenstelling in relatie tot gebruik van maaswijdtes. Kortom; geen wezenlijke verandering van de huidige puinhoop bij de Technische Maatregelen.

Oplossing

Het is natuurlijk onbestaanbaar dat schippers straks geconfronteerd worden met twee tegenstrijdige regels (aanlandplicht en percentages vangstsamenstelling). Dit is onaanvaardbaar en onuitvoerbaar. En dient vermeden te worden. De mogelijke oplossingen zijn:

  • Terugkeren naar het voorstel van de Commissie die alleen kwantitatieve doelen stelt voor een beperkt aantal doelsoorten. Bijvoorbeeld: Wil je met 80 mm op tong vissen, dan moet je vangst uit minimaal zoveel procent tong bestaan, de rest van de vangstsamenstelling maakt dan niet uit.
  • Of het gebruik van maaswijdtes die afwijken van de algemene 120 mm-regel te laten bepalen door de regionale groepen van lidstaten. Voor de Noordzee en de Westelijke wateren is dat de Scheveningengroep.

Welke oplossing ook gekozen wordt, voor VisNed is het niet acceptabel dat schippers in een situatie komen waarbij aan tegenstrijdige wettelijke vereisten moet worden voldaan. Op dit moment heeft VisNed intensief contact met leden van het Europees Parlement om hier bij het bespreken van de amendementen op te wijzen.

 

← Overzicht