Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

vrijdag 3 november 2017

Deze week werd in het hoofdkwartier van ICES in Kopenhagen een tweedaagse bijeenkomst gehouden over de vraag hoe de Noordzee-Adviesraad effectiever kan samenwerken met ICES, de internationale club van visserijbiologen. Hoewel de wil er aan beide kanten is, blijkt dat nog niet eenvoudig te realiseren. Steeds meer partijen oefenen invloed uit op het beheer van de zeeën. Het gaat niet alleen om de single-stock-beoordeling, maar uiteraard ook over welke impact het menselijk handelen heeft op het Ecosysteem. Ook de invloed van NGO’s in het besluitvormingsproces blijft toenemen.

De volgende zaken spelen een rol bij de discussie:

  • Er bestaat een groot verschil in betrokkenheid van de sector uit verschillende landen bij het overleg met nationale instituten en met ICES. In landen als Denemarken, het V.K. en vooral ook Nederland is de samenwerking met WUR en ICES intensief en zijn er ook geen grote verschillen in de beoordeling van de bestanden. VisNed neemt deel aan alle relevante bijeenkomsten en benchmarks van alle voor ons belangrijke bestanden in de Noordzee/Skagerrak. Maar er zijn ook landen, zoals Frankrijk en Duitsland, waar samenwerking nauwelijks van de grond komt.
  • Een intensieve samenwerking en constructieve dialoog met ICES betekent niet altijd dat stakeholders tevreden zijn. De sector geeft aan dat ICES niet altijd gebruik maakt van de juiste en meest actuele informatie. Met daardoor de kans dat er potentiele chokespecies gecreëerd worden.
  • De sector vraagt zich af of ICES meeweegt wat de gevolgen zijn van haar voorstellen. Tijdens de bijeenkomst is hier veel tijd aan besteed.
  • Vanuit de sector werd aangegeven dat ICES zich op glad ijs kan begeven door de nauwe verbondenheid met de vraagsteller, vaak de Europese Commissie of een lidstaat, waarbij politieke motieven een rol spelen. ICES erkent dat er vaak niet één antwoord mogelijk is terwijl de politiek en het beleid daar wel steeds om vragen. Zij moeten immers besluiten nemen en hebben dan belang bij ‘zwart of wit.’
  • ICES was ook eerlijk door zich af te vragen of een wetenschappelijk advies voor meer dan 250 bestanden zoals nu aan de orde is in de Noord-Europese wateren reëel is.
  • De adviezen van ICES werken soms polariserend. Vanuit de sector kwam het geluid dat het niet volgen van ICES-adviezen niet persé leidt tot onduurzaam gedrag. Sommige NGO’s gebruiken de adviezen wel om daarmee te schermen. Dan worden de stellingen betrokken waardoor de weg naar een breed gedragen advies wordt afgesneden. Dat betreuren alle betrokkenen.
  • In de workshop werd gediscussieerd of een systeem van TAC’s wel de beste methode is voor het beheer van stocks, met name waar het bijvangsten betreft, en of voor het vaststellen van TAC’s  altijd dezelfde criteria moeten gelden.

Naar aanleiding van de presentatie door ICES over de MSY-approach werd een pittige discussie gevoerd. De spelregels en procedures zorgen zeker niet altijd voor een afgewogen aanpak en weloverwogen vaststelling van referentiepunten. Als voorbeeld hiervoor kan Noordzee-schol genoemd worden met een heel lage Fmsy die in de historie nooit is waargenomen en een extreem hoge Bmsy, zeg maar een veilig biologisch bestand, van 565.000 ton. Een stand die tot voor kort nooit waargenomen was en voor onmogelijk werd gehouden en nu als veilige buffer vastgelegd is. Als we in de toekomst in de buurt komen van deze nog steeds hoge stand, moet er rigoureus ingegrepen worden, misschien wel een visserij worden stopgezet.

Voorlopig is er nog voldoende stof voor discussie. Deze wordt dan ook ongetwijfeld vervolgd. De Noordzee-Adviesraad gaat een nieuwe workshop organiseren over doel en nut van TAC’s voor zoveel bestanden. Uiteraard worden daarbij ook wetenschappers en beleidsmakers van de Europese Commissie en lidstaten betrokken.

← Overzicht