Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed leert wijze les na ongelijk in Natura2000- pro-cedure

vrijdag 3 november 2017

Zoals bekend ging VisNed vorig jaar zomer in beroep tegen de afwijzing van de bezwaren die we hadden ingebracht tegen de aanwijzingsbesluiten N2000 Doggersbank en Klaverbank. Het standpunt van VisNed is dat de staatsecretaris van Economische Zaken de Europese regels niet goed had toegepast door er een nationale paragraaf met aanvullende maatregelen aan toe te voegen. VisNed vindt dat er daardoor gebieden onterecht zijn aangewezen. Ook heeft VisNed moeite met het beleid om zeehonden en bruinvissen in specifiek die gebieden te beschermen, ze zwemmen immers door de hele Noordzee. Helaas was de Raad van State het niet met ons eens en wees jammer genoeg al onze eisen af.

Na de zitting van deze zomer hebben we ook in deze nieuwsbrief gemeld dat we ongeacht de uitslag, ons vertrouwen uitspreken in een gedegen en zorgvuldige rechtsgang. De onafhankelijke rechter heeft gesproken en nu moeten we ons richten op de uitwerking in het maatregelenpakket.

Visserij moet haar gelijk in het overlegproces halen, niet bij de rechter

Dit proces leert ons twee dingen: het is van belang goed op te letten wanneer cruciale beslissingen in beleidsprocessen worden genomen en dan aanwezig te zijn en invloed te hebben. Daarom zit VisNed nu aan tafel bij de toekomstige Wind op Zee ontwikkelingen en in het Kaderrichtlijn Marine proces. Daarom denken we als VisNed nu al na over de periode van het nieuwe visserijbeleid na 2022. Daarom zitten we aan tafel en doen we voorstellen waar het gaat om gebiedsbescherming op de Centrale Oestergronden en het Friese Front. Het achteraf halen van gelijk bij een rechter is een dure en een tijdrovende klus die niet altijd tot het gewenste resultaat leidt, dat heeft deze procedure wel aangetoond. Dat het pas aangetreden kabinet besloten heeft om expliciet af te zien van Nationale koppen op Europese Natura2000 regels is een beleidsuitgangspunt waar we in de komende periode overigens wel mee aan de slag gaan.

Dank aan Mr. Bert Keus en Prof. Mr. Annelies Freriks

Het beroep hebben we in de zomer van 2016 ingediend en dat is dertien maanden later, eind juli van dit jaar bij de Raad van State behandeld. Eind vorige week kwam de uitslag, er is een gedetailleerd vonnis uitgesproken. In deze procedure hebben we ons laten bijstaan door Mr. Bert Keus en Prof. Mr. Annelies Freriks. Professor Freriks is gespecialiseerd in Natura 2000 zaken. Zij hebben het vonnis bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat alle door VisNed ingebracht argumenten zijn gewogen. De Raad van State heeft geoordeeld om de redeneringen van de VisNed juristen niet te moeten volgen. Dit vonnis maakt duidelijk dat een bewindspersoon grote vrijheid tot interpretatie van Europese Natura 2000 regels heeft. 

← Overzicht