Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Aanpassing regeling aanvoer rog

vrijdag 20 oktober 2017

De aanvoer van rog wordt in de toekomst per soort geregistreerd om het kleine quotum zo goed mogelijk te beheren.

Door de Nederlandse PO’s zijn afspraken gemaakt over de aanvoer van rog om het veel te kleine quotum zo goed mogelijk te beheren en aanvoer zo lang mogelijk open te houden. Door aanvoer van verschillende rogsoorten apart te registreren kan de aanvoerregeling iets verruimd worden. Met ingang van maandag 16 oktober luidt de nieuwe afspraak tussen de PO’s als volgt:

Een vaartuig mag per visweek maximaal 40 kg rog doodgewicht per ondersoort (stekelrog, blonde rog, gevlekte rog, grootoogrog) aanvoeren. Voert het vaartuig van een of meerdere ondersoorten meer dan 40 kg doodgewicht aan dan mag dit bij elkaar maximaal 125 kg doodgewicht bedragen. Bij overschrijding wordt een heffing van 5 euro per kilo toegepast’.

← Overzicht