Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Deel Natura2000 Rottum Oost opnieuw gesloten

vrijdag 20 oktober 2017

Door de sluiting van Rottum Oost wordt een deel van het in 2017 opengestelde gebied weer gesloten. Hierdoor ontstaat duidelijkheid en een gelijk speelveld voor de Nederlandse en Duitse vissers.

Het ministerie van Economische Zaken heeft de in onze vorige nieuwsbrief aangekondigde wijziging doorgevoerd waarbij een deel van Rottum I Oost opnieuw gesloten wordt. De PO’s ontvingen hierover deze week een brief. Door deze wijziging wordt een deel van het in juni 2017 opengestelde gebied weer gesloten voor visserij op basis van het Toegang Beperkende Besluit Noordzeekustzone. Hiermee wordt zoveel mogelijk teruggekeerd naar de eerdere situatie met uitzondering van de gebieden die voor Duitse vissers bevisbaar bleken op basis van het Eems-Dollard verdrag. Op deze manier is duidelijkheid en een gelijk speelveld ontstaat voor alle vissers in het gebied, Nederlanders en Duitsers.

Inhoudelijk komt het wijzigingsbesluit neer op:

  • De exacte begrenzing van het Eems-Dollard verdrag (uitgaande van de Duitse begrenzing) is bepaald;
  • Op die basis is nu een vernieuwde begrenzing van zone I Rottum Oost bepaald; zodanig dat het gesloten gebied ook niet meer bevisbaar is voor Duitse garnalenvissers.
  • Met de nieuwe begrenzing wordt alsnog zoveel mogelijk het eerder gesloten gebied intact gelaten; maar dus m.u.v. de delen die op grond van het Eems-Dollard verdrag bevisbaar bleken voor Duitse vissers.
  • Met deze correctie wordt een deel van het, met het eerdere besluit van 27 juni jl. voor de garnalenvisserij opengesteld gebied, dus weer onder de verbodsbepaling van het Toegang Beperkende Besluit Noordzeekustzone gebracht.
  • Conform de afspraken is ook (weer) een deel van het referentiegebied ingesloten in de vernieuwde begrenzing van Zone I Rottum I Oost.

Tussen de organisaties wordt overlegd of een bezwaarprocedure tegen dit besluit van het ministerie van Economische Zaken kans van slagen heeft. Dit heeft geen opschortende werking van dit besluit dat inmiddels van kracht is. Het ministerie heeft wel aangegeven dat de nieuwe versie van het VIBEG 2.0 volgend jaar zomer wordt gepubliceerd wat betekent dat dan de westpunt weer open gaat.

Coördinaten vernieuwde Rottum I Oost:

 

Coördinaten vernieuwde Rottum I Oost

NR

NB

OL

1

53.34.22

06.24.97

2

53.33.84

06.27.56

3

53.33.86

06.27.86

4

53.33.80

06.28.92

5

53.33.80

06.29.06

6

53.33.45

06.29.93

7

53.33.05

06.35.13

8

53.32.82

06.34.67

9

53.32.56

06.30.24

10

53.33.14

06.26.59

11

53.32.64

06.25.44

12

53.32.99

06.21.79

13

53.32.68

06.18.75

14

53.33.20

06.18.79

 

← Overzicht