Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Afslagen en PO’s maken stappen op weg naar eigen con-trolesysteem

vrijdag 20 oktober 2017

Na het opheffen van de Productschappen ging de controle op Handelsnormen (lengteklassen en versheid) over naar de NVWA en verdween de controle op PO-maatregelen stilzwijgend. De NVWA beëindigde de controles en toen moest de sector het zelf oplossen. Inmiddels is de overgang naar een nieuwe opzet van die controles in volle gang. Daarin wordt ook de opzet van een calamiteitenplan meegenomen. De recente ontwikkelingen in de pluimveesector tonen de noodzaak voor zo’n plan nadrukkelijk aan.

Gezamenlijke aanpak

De PO’s hebben in CVO verband de uitnodiging van de visafslagen NOVA tot samenwerking aangenomen. Er is afgesproken om het controlesysteem geleidelijk aan op te zetten. Er wordt begonnen met controles in de afslagen door daartoe opgeleide medewerkers. Die training wordt eind deze maand gegeven. De bijbehorende regelementen worden ook opgesteld. Dit alles gebeurt onder aansturing van een stuurgroep waar vanuit VisNed door Geert Meun deel genomen wordt. Als afslagen en PO’s krijgen we het systeem heel snel goed op orde.

Voor Garnalen gebeurt dat (nu nog) onder leiding van de BO Garnaal, maar PO’s hebben nog steeds de ambitie om tot één geïntegreerd systeem voor vis en garnalen te komen. Punt van zorg blijft echter de aanvoer buiten de aflag om. Die aanvoer moet ook gecontroleerd worden. Daartoe worden afspraken met de NVWA gemaakt, want er moet wel met één en dezelfde maat gemeten te worden. Een haalbare optie is om het werkterrein van het sectorsysteem uit te breiden tot alle verse vis- en schaaldieraanvoer in Nederland. Dit initiatief is wederom een bewijs van het zelf verantwoordelijkheid nemen door onze kottersector.  

Hoe werkt het?

Voor de eerste verkoop moet door of namens de aanvoerder aangegeven worden wat de versheid van het product is (de bekende briefjes met E, A of B) en moet de vangst in lengteklassen worden ingedeeld. Dat moet onafhankelijk en controleerbaar gebeuren, meestal in de afslagfase, maar soms ook bij vishandelaren als er buiten de aflag om geleverd wordt. De controle op handelsnormen is EU-wetgeving die voor eerste verkoop moet worden uitgevoerd. Het is van toepassing is op alle aanlandingen in Nederland, ongeacht op dat in de afslag of rechtstreeks in de fabriek gebeurt, ongeacht de herkomst van de vangst, ongeacht de vlag van het visserschip.

Daarnaast moet ook invulling gegeven worden aan toezicht op PO-maatregelen en afspraken van de Biesheuvelgroepen. De VisNed-PO’s willen dat ook zo snel mogelijk onderbrengen in de nieuwe opzet, zodat een gelijk speelveld over alle havens en visafslagen gewaarborgd wordt.  

← Overzicht