Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Markt Adviesraad zet in op opslaan van vis in ijswater

vrijdag 20 oktober 2017

De afgelopen dagen vergaderde de Markt Adviesraad (MAC) in Brussel: In de MAC zijn drie werkgroepen actief rondom de thema’s aanvoerzaken, handelszaken en consumentenzaken. In de werkgroep consumentenzaken was het opslaan van vis in (eigen) water een gespreksonderwerp. Officieel mag dat niet. Aan boord kan het nog, omdat het in de afslag in kisten gestort wordt, maar daarna mag de vis officieel niet in water worden bewaard. Samen met de Nederlandse visverwerkers heeft VisNed daartegen fel geprotesteerd.

Het opslaan van vis in ijswater zorgt immers voor behoud van of zelfs verbetering van kwaliteit omdat de vis supersnel gekoeld wordt en daardoor aan de consument een beter product geleverd kan worden. Verhalen over ‘enorme’ gewichtstoename en toevoeging van ‘hulpstoffen’ konden we naar het rijk der fabelen verwijzen. Een focusgroep gaat nu een advies opstellen om de regelgeving aan te passen met als inzet dat opslag in water in de fase van ‘grondstof’ mogelijk moet blijven.

Verder werd in de werkgroep consumentenzaken over het ‘meten met twee maten’ voor vissticks gesproken. Het is ongekend hoeveel er aan de hand is met zowel de ingrediënten van vissticks als het korstje er omheen. De gezondheid van vis kwam ook nog aan de orde en dan met name de hoeveelheid zware metalen. Dat is voor ons als aanvoersector ook relevant, want wij promoten een duurzaam en gezond natuurproduct, maar dan moet dat aantoonbaar zo zijn.

In de werkgroep handelszaken werd vooral gesproken over handelsakkoorden en MSC-certificering. Daar werd duidelijk dat er een groot verschil in beleving is m.b.t. duurzaamheid. In de Zuidelijke landen leeft het helemaal niet en in de Noordelijke landen, met name in Duitsland en Zwitserland juist heel sterk. In november gaan we naar de voor ons belangrijke werkgroep over aanvoerzaken, waar het over quota en PO-activiteiten zal gaan. Deze is uitgesteld, want door de orkaan Ophelia konden de zowel de Ierse voorzitter als de Ierse inleider niet aanwezig zijn.

VisNed is actief lid van diverse Europese adviesraden (AC’s). Denk aan de Noordzee AC, de Noordwestelijke Wateren AC, de Zuidwestelijke Wateren AC en nu ook de Markt Adviesraad (MAC). De MAC is één van de laatste loten aan de Brusselse overlegboom en is na een opstartfase van bijna een jaar nu echt ‘aan de slag’ gegaan. Het is een overlegtafel waar we met vishandelaren, verwerkers, importeurs, vakbonden en NGO’s van uit heel Europa aan tafel zitten, met uiteraard een zware inbreng van de belangrijke vislanden Spanje en Nederland. Guus Pastoor is de voorzitter en vanuit VisNed is Pim Visser lid. 

← Overzicht