Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed schakelt VNO-NCW in voor behoud BTW-nultarief voor garnalenvisserij

vrijdag 20 oktober 2017

In het pakket Belastingplan 2018 staat een voorstel voor aanpassing tariefbepalingen omzetbelasting met betrekking tot zeeschepen. Voor de levering en bevoorrading en voor diensten met betrekking tot die schepen (waaronder vissersvaartuigen) geldt het BTW-nultarief. De regering, hierop gewezen door de Europese Commissie, stelt voor de bestaande regeling aan te passen en deze regeling alleen nog toe te passen voor vaartuigen die meer dan 90 % op “volle zee” opereren, waarbij onder “volle zee” wordt verstaan: alle zeegebieden buiten de 12-mijlszone van een land.

VisNed heeft bij VNO-NCW nadrukkelijk aangeven dat doorvoering van deze bepaling ervoor zorgt dat zeker onze garnalenvissers niet meer onder het BTW-nultarief vallen, met alle financiële en administratieve gevolgen van dien.

Op grond hiervan heeft VNO-NCW voorgesteld om niet de bepaling “zeegebieden buiten de 12-mijlszone” te hanteren maar aan te sluiten bij een in de scheepvaart bekende en werkbare fiscale definitie van zee, zoals de voor de tonnageregeling geldende laagwaterlijn. VNO-NCW stelt daarom: “Door gebruikmaking van de laagwaterlijn wordt ook de Waddenzee, een voor Nederlandse reders, inclusief waddenveerdiensten zeer belangrijk werkgebied (denk bijvoorbeeld aan de garnalenvloot), als zee aangemerkt.”

Het eerder dit jaar door VisNed genomen besluit om lid te worden van VNO-NCW (vooral bedoeld om ingangen te krijgen rond de Brexit-discussie) betaalt zich uit. VisNed is blij dat VNO-NCW onze wens heeft overgenomen en onze garnalenvissers expliciet noemt in haar stuk aan de Tweede Kamer. Het Parlement heeft inmiddels diverse vragen gesteld over de uitwerking en gevolgen van deze maatregel. Uiteraard blijft VisNed deze ontwikkeling volgen en waar nodig overleggen met Tweede Kamer en overheid.

← Overzicht