Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Vijf sterke punten in het regeerakkoord!

vrijdag 20 oktober 2017

De actieve inzet van VisNed en het intensief contact met de Tweede Kamer en de visserijspecialisten van de 4 partijen heeft zijn effect gesorteerd. VisNed is verheugd dat aandacht geschonken wordt aan de belangrijkste onderwerpen binnen de visserijsector: Aanlandplicht, Brexit, Pulsvergunningen, Ruimtelijke Ordening en Innovatie. Dit zijn de vijf belangrijkste punten:

  1. Eén instantie die een integraal beheerplan voor de Waddenzee uitvoert, waardoor betere bescherming van natuurgebieden gecombineerd wordt met beter visbeheer.
  2. 15 mln. euro als cofinanciering van een innovatieprogramma visserij (in 2018, 2019 en 2020 was dit € 5 miljoen per jaar)
  3. Er worden niet meer visgebieden gesloten dan noodzakelijk vanuit Europese regelgeving. Nederland zal in EU-verband bepleiten dat bij de locatie van windmolens op zee rekening gehouden wordt met de belangen van de visserij en dat daar waar mogelijk multifunctioneel gebruik wordt toegestaan.
  4. Nederland zal zich inzetten om een EU-verbod op pulskorvisserij te voorkomen. De aanlandplicht moet worden versoepeld zodra er alternatieven zijn die hetzelfde doel dienen.
  5. Nederland zal in het kader van de Brexit-onderhandelingen opkomen voor de Nederlandse visserijbelangen. Nederland zal zich met andere koplopers blijven inzetten voor een verbetering van het dierenwelzijn en een gelijk speelveld in Europa en daarbuiten (handelsverdragen).

Het regeerakkoord is volgens VisNed een goed uitgangspunt voor de invulling van het toekomstig beleid. VisNed zet zich in voor een blijvende goede samenwerking met de nieuwe bewindspersoon en de Tweede Kamer.

← Overzicht