Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed heet nieuwe minister van harte welkom

vrijdag 20 oktober 2017

De afgelopen jaren heeft VisNed ingezet op het bouwen aan vertrouwen in de visserijsector. We zijn blij dat dat niet onopgemerkt is gebleven. Dat vertrouwen heeft geresulteerd in aandacht voor visserij in het regeerakkoord. Sterker nog, als vertegenwoordiger van Vissers met Toekomst kunnen wij ons voorlopig aansluiten bij het motto van dit kabinet: ‘vertrouwen in de toekomst.’ Dat we als agrisector een eigen Ministerie met een eigen Minister krijgen sterkt dat vertrouwen. Dat betekent immers dat de onderwerpen Landbouw, Visserij, Voedsel en Natuur elke vrijdag aan de vergadertafel in de Trêveszaal aan bod zullen komen.

Het is nog niet helemaal zeker, maar alles wijst er bij het schrijven van deze bijdrage op dat Carola Schouten namens de Christen Unie die ministerspost gaat vervullen. Wij zien uit naar een goede samenwerking. Maar niet alleen met minister Schouten. Ook met de Natuurorganisaties en de Windsector. Samen staan we de komende jaren voor een enorme opgave om de gedaanteverwisseling van de Noordzee in goede banen te leiden.

Snel kennismaken en dan aan de slag

De nieuwe Minister valt op visserijgebied met haar neus in de boter. De decemberraad staat voor de deur. De triloog-onderhandelingen over het Noordzeemeerjarenplan, Technische Maatregelen inclusief Puls vragen om adequaat optreden en de veranderingen op gebied van Ecologie, Energie en Eiwit op de Noordzee moeten snel worden aangepakt.

In de aanloop naar de bordesscene hebben wij bij EZ gemeld dat we supersnel met de nieuwe Minister om tafel willen. VisNed wil geen moment verliezen, omdat er op dit moment zoveel op het spel staat. Op de eerste Landbouw- en Visserijraad van de nieuwe minister in november gaat het nodige gebeuren. Wij praten haar heel graag bij. Meteen daarna zijn er de voorbereidingen voor de decemberraad op 11 en 12 december. Kortom: werk aan de winkel!

← Overzicht