Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Nieuwe wijziging Vibeg gebied Rottum I Oost op komst

vrijdag 6 oktober 2017

Na de wijziging afgelopen juni vanwege de positie van Duitse garnalenvissers stelt het ministerie van Economische Zaken voor het gebied Rottum I Oost opnieuw te wijzigingen. Dat blijkt nu het de Nederlandse overheid duidelijkheid heeft verschaft over de begrenzing van het Eems-Dollard verdrag.

Nu de exacte grenzen van het Eems-Dollard verdragsgebied, op basis van de Duitse begrenzing, zijn bepaald kan er duidelijkheid ontstaan over de afbakening van Rottum Oost zone I. Die wordt in de nieuwe situatie dusdanig bepaald dat het voor Duitse (vlag)vissers niet meer mogelijk is het gesloten gebied te mogen bevissen.

Door deze wijziging wordt voorgesteld een deel van het eerder opengestelde gebied dus weer gesloten voor visserij op basis van het Toegang Beperkende Besluit Noordzeekustzone. Hiermee wordt zoveel mogelijk teruggekeerd naar de eerdere situatie met uitzondering van de gebieden die voor Duitse vissers bevisbaar bleken op basis van het Eems-Dollard verdrag. Op deze manier is duidelijkheid en een gelijk speelveld ontstaan voor alle vissers in het gebied. Ongetwijfeld zal dit leiden tot reacties vanuit de sector waarna definitieve vaststelling plaats vindt.

Daarom is nog niet bekend wanneer de nieuwe begrenzing ingaat, uiteraard zullen wij u daarover informeren.

← Overzicht