Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Onderzoeksprogramma garnalenvisserij eindelijk van start?

vrijdag 6 oktober 2017

Op vrijdag 22 september vonden twee bijeenkomsten plaats waarbij de sector, overheid (EZ) en onderzoekers spraken over de geplande onderzoeken naar de bodemimpact en selectiviteit van de garnalenvisserij. Hoewel de onderzoeksvoorstellen reeds in 2016 opgesteld zijn, is er nog geen concrete invulling gegeven aan het onderzoek naar de bodemimpact. We hopen dat het onderzoek naar selectiviteit in januari 2018 van start kan gaan. Beide onderzoeken vormen belangrijke bouwstenen ter onderbouwing van een duurzame garnalenvisserij.

In 2016 is vanuit de garnalensector gewerkt aan een lange-termijn onderzoeksprogramma voor de garnalenvisserij. Hierin zijn drie onderzoeksvragen opgesteld met betrekking tot (1) bodemimpact, (2) selectiviteit en (3) overleving. De onderzoeken moeten inzicht geven in (duurzame) ontwikkelingen van de garnalenvisserij in het kader van N2000 (gesloten gebieden) en de problematiek van de aanlandplicht.

Bodem-impact garnalentuig

Het overleg werd door het Ministerie van Economische Zaken georganiseerd om van gedachten te wisselen hoe het onderzoek opgezet kan worden en wat de cruciale vragen zijn die beantwoord dienen te worden. Het onderzoek moet invulling geven aan eerder, mislukt, onderzoek naar de bodemimpact van het garnalentuig en trachten aan te tonen dat er geringe tot geen bodemimpact veroorzaakt wordt door garnalenvisserij. Het is belangrijk onderzoek voor de onderbouwing voor het verkrijgen van een langjarige NB-wet vergunning voor diverse garnalenvisserijtechnieken waaronder het traditionele garnalentuig, de Seewing en de garnalenpuls.

Op 4 december zal het ministerie een kennissessie voor belanghebbenden organiseren waarin dit aan de orde komt. Ook zullen de verschillende partijen (NGOs, sector en overheid) hun kennisvragen en doelstellingen kunnen delen. De sessie moet er in ieder geval voor zorgen dat alle partijen zich aan dit onderzoek en onderzoeksvragen committeren. Hierdoor zal de start van het onderzoek nog verder uitgesteld worden wat mogelijk gevolgen heeft voor het niet behalen van gemaakte afspraken binnen VIBEG. Het ministerie van Economische Zaken moet naar onze mening helder communiceren dat de sector hiervoor niet verantwoordelijk is.

Garnalenpuls-selectiviteit

Dit onderzoekt is gericht op het aantonen en verbeteren van de selectiviteit van het pulstuig voor garnalen. Het tweejarig onderzoek kent een nulmeting en een innovatiecomponent. De nulmeting moet de verschillen in selectiviteit tussen het garnalenpulstuig volgens de huidige technische vereisten en het traditionele tuig inzichtelijk maken. Daarom zijn er ook traditionele vissers gevraagd om mee te werken aan het onderzoek.

Wageningen Marine Research heeft de deelnemende schippers (puls) uitgenodigd voor een voorbereidend overleg waarin het onderzoek en de voorwaarden voor deelname zijn besproken. Het werd al snel duidelijk dat er nog grote verschillen in opvatting zijn tussen wetenschap, sector en overheid met betrekking tot de werkbaarheid van het voorgestelde onderzoek. Op 12 oktober zullen sector en WMR verder praten over de praktische invulling zoals het opzetten van een “visplan” en het verzekeren van een temporele (seizoenen) en ruimtelijke dekking van de visgebieden.

VisNed had graag gezien dat de onderzoeken eerder van start waren gegaan. De drie voorstellen zijn al geruime tijd geleden ingediend, maar er is door het Ministerie van Economische Zaken laat of nog geen verdere invulling aan het project gegeven.

Ook is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderzoek naar overleving. Het ministerie geeft aan niet geheel te weten wie er intern nu verantwoordelijk is voor dit dossier. VisNed vreest dat dit onderzoek nooit op tijd aanbesteed zal worden en dat resultaten niet voor 2019 klaar zullen zijn.

← Overzicht