Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Sectorraad maakt zich hard voor aanpassen voorstel I en M over nieuwe bemanningsvoorschriften

vrijdag 6 oktober 2017

Er wordt al heel lang gesproken over nieuwe bemanningsvoorschriften voor de zeevisserij. Het voorstel dat het Ministerie van I en M deze zomer heeft opgesteld is besproken in de Sectorraad Visserij, en afgelopen dinsdag in een formeel overleg met beleidsambtenaren van I en M. VisNed-voorzitter Maarten Drijver was daarbij en zag voortgang, maar is ook teleurgesteld over twee belangrijke zaken. Vooral waar het de wens van I en M betreft om diploma’s te eisen voor schepen groter dan 12 meter en waar het gaat over de basis-veiligheidstraining.

 

Wat is een klein vaartuig?

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu (waar ILT, voorheen Scheepvaartinspectie, en bemanningswetgeving onder valt) is een voorstel om diploma’s te eisen voor schepen groter dan 12 meter. De sector wil die grens graag op 15 meter gesteld hebben. Uiteraard wel op een manier die veilig varen bevordert. Dus geen vrijheid blijheid onder de 15 meter.

Wat VisNed betreft is voor schepen onder de 15 meter een serieus diploma nodig en boven de 15 meter een meer uitgebreid diploma. Dat is ook wel logisch, want als je een hobbyzeilboot bestuurt wordt een vaarbewijs gevraagd en nu kan iedereen zonder enig papier met een visserijvaartuig de zee op.

Basis-veiligheidstraining

VisNed wil een goede training specifiek gericht op de visserij, en geen algemene training die vooral nuttig is voor de koopvaardij. I en M wil dat onderscheid nog niet maken.

Verder wil I en M dat er qua bemanning en daaraan verbonden eisen hard onderscheid gemaakt wordt tussen ‘varen’ en ‘vissen’. Dat komt het meest tot uiting in het varen en vissen door trawlers voor de Afrikaanse kust.  De twee ministeries, EZ en I en M wijzen hier naar elkaar en kaatsen ieder voor zich de bal terug. Maar duidelijkheid komt er niet. Al meer dan vijf jaar wordt aandacht gevraagd in Den Haag en in Brussel bij DG Mare en al even lang kijkt iedereen weg.

Kortom: Er is nog verder overleg nodig om tot een goede oplossing te komen. Wij hopen wel dat er nu heel binnenkort overeenstemming is, zodat er nieuwe wetgeving wordt vastgesteld met bemanningsvoorschriften die goed zijn toegesneden op de moderne visserijpraktijk. Wordt vervolgd…

← Overzicht