Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed pleit ervoor PAP’s gelijk te laten lopen met andere peildata

vrijdag 6 oktober 2017

PO’s zijn niet zomaar ‘clubjes’, het zijn officieel door de EU erkende instituties. In 2013 is het visserijbeleid veranderd, de marktordening aangepast en is het EFMZV in het leven geroepen. In elk van deze verordeningen is een speciale plek ingeruimd voor de PO’s. De Markt Adviesraad is een nieuwe Advisory Council (AC) die adviseert over aanvoerzaken, handel en verwerking en consumentenbelangen. Zij wilde halverwege een planperiode de balans opmaken en organiseerde daartoe vorige week een seminar in Brussel.

De nadruk van het seminar lag op aanvoerzaken, met een link naar de andere twee werkterreinen. In de ochtend werd het formele speelveld van de Gemeenschappelijke Marktordening verkend door vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

Daarna was het ‘s middags aan de PO’s om hun ervaringen te delen over het werken met Productie en Afzetprogramma’s (PAP’s). Een door VisNed gesignaleerd probleem is dat PAP’s in het najaar gemaakt moeten worden, terwijl de quota in december bekend worden. VisNed heeft er daarom voor gepleit PAP’s gelijk te laten lopen met andere peildata, dus van 1 februari t/m 31 januari.

Grote verschillen tussen PAP’s

In Frankrijk kennen de PO’s via hun PAP een breed aandachtgebied met een staf aan mensen die invulling geven aan een veelheid aan projecten op allerlei gebied. Daar heeft de overheid ervoor gekozen om het bedrijfsleven via de PO’s heel veel zelf te laten invullen. Die overheid zorgt ook voor de bijbehorende EFMZV-financiering.

In Denemarken werkt het vergelijkbaar en in Italië is de aquacultuur-PO vooral bezig met goede voorlichting en promotie. In Nederland gebruiken wij de PAP als een soort ‘quotumplan’. We borduren daarbij erg voort op de jarenlange ervaring met werkplannen en de opvang- en doordraairegeling. Alle andere initiatieven komen niet planmatig naar voren, maar meer ad-hoc met daarbij behorende (relatief ongeplande) openstellingen van het EFMZV. Die werkwijze is niet persé slechter of beter, maar gewoon anders.

Daarnaast zijn er veel landen waar de PAP’s niet meer dan een stuk papier zijn. Het seminar was in dat verband een eye opener. De Europese Commissie komt met een website die PO’s beter op weg helpt in dit ingewikkelde woud van regels. Ook zijn er twijfels of de in totaal 295 PO’s in Europa wel allemaal bereikt worden en weten wat er van hen verwacht wordt. In elk geval is van een gelijk speelveld geen sprake en moet er nog heel wat werk gedaan worden door de Europese Commissie, de lidstaten en de PO’s om tot dat te realiseren.

Hoe verder?

Een Productie en Afzet Programma (PAP) zou meer kunnen zijn dan een papieren tijger en een kapstok voor een beleids- en werkplan kunnen zijn. De PO’s kunnen dan hun plannen voor het komende jaar en de middellange termijn daarin opnemen en hun werkkracht en financiële budget daarop aanpassen. Voor de overheid levert dat een perfect instrument op om te zwaluwstaarten met het operationele plan van het EFMZV, het Europese Visserijfonds. Hierover gaan we binnen VisNed en met de overheid het gesprek aan. Voor 2018 is het plan al gemaakt, dus we hebben mooi de gelegenheid ons te richten op 2019, het jaar waarin de Britten de EU verlaten en de aanlandlicht een grote realiteit gaat worden. Dat mogen we best een uitdaging noemen!

← Overzicht