Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Eurocommissaris Karmenu Vella spreekt steun uit voor pulsvisserij

vrijdag 6 oktober 2017

In een gedachtewisseling met Commissaris Vella heeft Pim Visser aandacht gevraagd voor de actuele situatie rondom Puls en het Noordzeeplan. De commissaris bevestigde zijn steun voor puls, als enorme milieuwinst ten opzichte van traditionele boomkor. Tegelijk benadrukte hij dat we ervoor moeten zorgen dat alle wetenschappelijke informatie goed beschikbaar komt. Dat gebeurde tijdens een vergadering van de Noordzee Adviesraad die op Malta vergaderde om de commissaris te kunnen laten aanschuiven.

Ook vroeg VisNed Vella om een verstandig Noordzeeplan. Pim Visser benadrukte dat toegeven aan de extreme wensen van het Europese Parlement gaat leiden tot een onwerkbaar Noordzeeplan. De commissaris legde uit dat het in onderhandelingen altijd zo werkt dat er standpunten worden ingenomen en dat ergens tussenin een overeenkomst wordt gesloten. Dat is een realistisch, maar voor VisNed ook beangstigend antwoord. Een onwerkbaar compromis maakt de situatie op zee alleen maar slechter voor iedereen.

Lange Termijnvisie Aanlandplicht en vermijden Choke Species

Naast de gedachtewisseling met de Eurocommissaris stonden de activiteiten van de diverse werkgroepen op de agenda van de Noordzee-Adviesraad. Daar schreven we in de afgelopen nieuwsbrieven al over. In deze ExCom lag een aantal adviezen op tafel waar de werkgroepen voorstellen voor hadden gedaan. Het meest in het oog springende advies gaat over de lange termijnvisie op de aanlandplicht. Dit advies heeft veel tijd en energie gekost maar het is sector en NGO’s uiteindelijk gelukt om een gezamenlijk advies te formuleren naar 2019 toe.

Ook is gesproken over de aansluiting van de Noordzee Adviesraad op de initiatieven van met name de Noordwest Water Adviesraad (en waar Geert Meun aan meegewerkt heeft) om choke species te vermijden. De Adviesraad zet alles op alles om de lidstaten ertoe te bewegen ervoor te zorgen dat de invoering van wat in jargon ‘artikel 15’ heet niet vastloopt in 2019 en hoe we de periode tot het nieuwe beleid in 2022 doorkomen.

In de komende week vergaderen de technische experts van de lidstaten, de z.g. ‘Scheveningen groep’ in Den Haag. Nederland is dit jaar de voorzitter van die groep. Namens de Noordzee Adviesraad zullen Irene Kingma namens de NGO’s en Pim Visser en Emiel Brouckaert (Rederscentrale) namens de visserijsector bij deze groep de voorstellen van de Adviesraad toelichten.

Verstandig uitdunnen

Tijdens de vergadering hield de eminente gepensioneerde wetenschapper Henrik Sparholt een presentatie vanuit de Nordic Think Tank. Zij hebben analyses gemaakt van diverse MSY-toepassingen. De think tank wees erop dat een te voorzichtig beleid op basis van Fmsy tot gevolg heeft dat er te weinig vis wordt gevangen, wat niet goed is voor de bestandontwikkeling. Er is verdringing en er komt voedselschaarste. Verstandig ‘uitdunnen’ van het bestand leidt tot een beter ecologisch en economisch evenwicht.

← Overzicht