Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Minister Kamp van EZ pleit voor demping korting schol-TAC 2018

vrijdag 6 oktober 2017

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad op 9 en 10 oktober in Luxemburg zal Minister Henk Kamp aangeven niet akkoord te gaan met de bij schol voorgestelde korting van 36%.

In Luxemburg staat de consultatie over het mandaat van de Europese Commissie in de EU-Noorwegen-onderhandelingen op de agenda. De Visserijsector wordt door minister Henk Kamp vertegenwoordigd totdat een nieuw kabinet is gevormd. Tijdens het Algemeen Overleg  afgelopen woensdag ter voorbereiding op deze Raad heeft minister Kamp aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de voorgestelde korting van 36%.

In de Kamerbrief schrijft minister Kamp: ‘Bij EU – Noorwegen zijn voor de Nederlandse demersale visserij vooral de afspraken die worden gemaakt voor de visserij op schol van belang. Ik zal tijdens de voorbereidingen van de EU-Noorwegen onderhandelingen bij de Europese Commissie pleiten voor een meer gelijkmatige aanpassing van de vangstmogelijkheden voor deze soort. Dit in tegenstelling tot de aanzienlijke reductie die ICES heeft geadviseerd. Ik zie mogelijkheden om met kleinere stappen toch in 2020 de doelstelling van MSY te halen, want deze doelstelling staat voor mij centraal. Ik zal daarom inzetten op een kleinere reductie in 2018, met als consequentie verdere stappen in volgende jaren.’

In het overleg met de Kamer viel op dat minister Kamp zich de relevante zaken over de visserij snel eigen had gemaakt. Compliment aan hem en het team dat hiervoor gezorgd heeft, waarbij hij de lijn zoals verwoord in de brief staande hield. Enkele partijen drongen erop aan alles in het werk te stellen om bij schol geen korting te realiseren.

Het is een bekend gegeven dat in EU – Noorwegen over veel zaken een besluit genomen moet worden. Op enig moment moeten partijen bewegen om “tot zaken te komen”. Het is daarbij niet altijd duidelijk welke prioriteiten dan een rol spelen. Het moet in ieder geval duidelijk zijn dat de lidstaat Nederland zich wat VisNed betreft zal moeten focussen op schol om zoveel mogelijk schade te beperken. De EU – Noorwegen-onderhandelingen staan gepland voor de 2e helft van november.

Standpunt VisNed

VisNed heeft de Kamer uitgebreid geïnformeerd over haar standpunten. Voor schol hebben wij hier naar voren hebben gebracht dat het ICES-advies is gebaseerd op één specifieke vraag van de Europese Commissie. Namelijk Fmsy in 2018, maar er zijn meer duurzame redeneerlijnen te bedenken die binnen de GVB-criteria vallen. Daarom hebben we aan Wageningen Marine gevraagd verschillende scenario’s door te rekenen.

Het blijft voor VisNed niet uit te leggen dat een groeiend bestand geconfronteerd moet worden met een korting van 36%. Als zoiets voorgesteld wordt is er iets fout in de berekeningen in het model. Immers: iedereen zal roepen: als er zo’n ingreep nodig is dan moet het enorm fout gaan met dit bestand. Wat dus, ook volgens de wetenschapniet het geval is.

Wat volgens VisNed ook opbreekt is dat er rond de voorwaarden om Fmsy te volgen geen “safeguards” ingebouwd zijn, zoals wel in het Managementplan met de max +/- 15 % per jaar. Toen de stock vanaf 2010 ging stijgen zijn we een aantal jaren geconfronteerd met een verhoging van slechts 15 % (omdat het Managementplan daar nu eenmaal melding van maakte) terwijl zonder deze beperking de TAC wel met 30 % of meer per jaar had mogen stijgen. En toeval of niet: het zou nu weer naar beneden moeten en nu is er de beperking van max –15 % niet meer. Het beleid zou natuurlijk aan moeten geven dat de sector nu ook recht heeft op deze anti-schommeling clausule.

In 2006 hebben we een vergelijkbare situatie meegemaakt, toen een veel te radicaal ingrijpen in de Schol TAC tot rampzalige economische gevolgen voor de sector leidde en de markt voor schol voor jaren verstoorde. Die markt wordt nu weer teruggewonnen, een proces wat door dit soort adviezen ernstig verstoord dreigt te worden. Ook nu weer dreigt de sector het slachtoffer te worden van een rigide bureaucratische aanpak, die ver weg staat van de realiteit. Een korting van 36% staat mijlenver verwijderd van de beleving in de sector. Zij is dan ook slechts gebaseerd op theoretische aannames en arbitrair geprikte referentiepunten.

In commentaar op de voorgestelde korting wordt vaak vermeld dat de TAC niet volledig gebruikt wordt en dat een korting derhalve ‘weinig pijn’ doet. Het niet benutten van alle vangstmogelijkheden heeft een directe relatie met de verloren vloot- en marktpositie als gevolg van de draconische ingreep in het verleden. In dit verband wijzen wij ook op de in aantocht zijnde aanlandplicht, wanneer schol ook zonder de voorgestelde kortingen al een verstikkingssoort gaat worden. Iedere korting maakt die situatie alleen maar negatiever.

← Overzicht