Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed afgelopen weken super actief in Brussel

vrijdag 6 oktober 2017

Het najaar is ieder jaar de periode waarin over de vangstmogelijkheden voor het volgende jaar worden vastgesteld. Dat gaat, op initiatief van de Europese Commissie, gepaard met een hoeveelheid gespreks- en onderhandelingsrondes. Hier volgt een weergave van de ‘vangst’ van VisNed tijdens de aftrap van het herfstseizoen in Brussel.

Middellandse zee; even wat anders dan de Noordzee

De situatie van de visbestanden in onze regio is gunstig, want er zijn bijna geen overbeviste bestanden meer. Bovendien is de visserijdruk bij alle bestanden op MSY- niveau of hard op weg naar dat streefdoel. Kortom, Het is nog nooit zo goed gegaan als nu. Dat geldt niet voor het Middellandse zeegebied. Te weinig vis, te veel schepen en dus te weinig vangst. En het vinden van een oplossing is lastig. In tegenstelling tot onze regio, waar de EU een grote rol speelt en andere kusstaten hun bestanden ook zorgvuldig beheren, is de toestand in de Middellandse Zee radicaal anders. Daar is de EU slechts één van de vele spelers en wordt de visserij direct of indirect gedomineerd door onder andere Chinese belangen die via Noord-Afrikaanse landen toegang kopen.

Amerikaans managementsysteem

Op het seminar sprak ook de hoge Commissie ambtenaar Ernesto Penas. Hij is een jaar in Amerika geweest en heeft daar grondig studie gemaakt van het managementsysteem. Zijn inbreng is onderdeel van het nadenken over het beleid na 2023. Penas schetste een beeld van de USA wat enerzijds heel groen en gunstig was, maar anderzijds heel zorgelijk.

Grote bestanden en super groen, maar weinig visserij. Een meedenkende sector in de VS en grote politieke invloed van sportvisserij. In sommige delen van de VS is de impact, en dus het belang in dollars van sportvisserij veel groter dan van beroepsvisserij. Penas schetste een onderbenutting van de eigen bestanden, wat gecompenseerd wordt door importen van vis die veel minder duurzaam gekweekt of gevangen wordt dan in Amerika.

Verder waren er die ochtend in Brussel wetenschappelijke presentaties over de economische prestaties van de sector. Ook hier gunstige resultaten voor de Noord Oost Atlantische regio, maar kommer en kwel in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Die economische voorspoed staat echter wel (wankel) op twee poten: de lage olieprijs en de hoge visprijs. Als één van beiden, of allebei veranderen kan het positieve beeld zomaar kantelen.

Gespreksrondes over Puls

VisNed heeft uitstekende contacten met de Nederlandse Europarlementariërs, maar ook met de niet-Nederlandse leden van de visserijcommissie. Die contacten konden we benutten in een serie gespreksrondes in het Europese parlement die we georganiseerd hadden over puls visserij. In drie sessies hadden we een ronde tafel uitwisseling met diverse politieke groepen. En we gaan daar de komende periode mee door, zeker gezien de aanval van Bloom, een Franse NGO (zie elders in deze nieuwsbrief).

Meerjaren Noordzeeplan

Naast puls is ook het Meerjaren Noordzeeplan een belangrijk dossier. Dat is nu onderwerp van onderhandeling tussen Europese Parlement, Raad en Commissie en die onderhandelingen gaan snel. Daarom blijven we de komende periode in nauw contact met Europarlementariërs en blijven we actief in de Brusselse Arena. VisNed doet er alles aan om te zorgen dat er een werkbaar en duurzaam plan uit de onderhandelingen komt. Daarom hebben we ons ingezet in de Noordzee Adviesraad voor een kort en bondig advies voor de onderhandelaars. Samen met NGO’s hebben we in Noordzee-Adviesraadverband een checklist opgesteld waar een goed werkend meerjaren beheerplan aan moet voldoen. Op toepassing van dat advies, om te komen tot een duurzaam en werkbaar plan, zullen we de komende periode nadrukkelijk blijven hameren! 

← Overzicht