Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Uitnodiging voor Werksessie Afvalverwerking in de visserij op 10 november in Rotterdam

vrijdag 22 september 2017

OSPAR heeft tot doel te komen tot een aanzienlijke vermindering van afval op de zeebodem in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan. Om dit doel - dat strookt met de doelstellingen van de EU Marine Strategie Framework Richtlijn (MSFD) - te bereiken, is het regionaal actieplan voor mariene afval in 2014 aangenomen. Aangezien de visserij ook mariene afval produceert, omvat het plan ook acties op het gebied van plastic afval van de visserijsector. Denk daarbij aan het voorkomen van plastic afval, Fishing for Litter, spooknetten en touw.

Best practises

Een internationale inventarisatie heeft geleid tot een overzicht van de verschillende maatregelen en ‘best practises’ met betrekking tot mariene afvalbeheer in de visserijsector. Elk land langs het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan neemt maatregelen om afval te verminderen afkomstig uit de visserijsector.

Werksessie

De werksessie op 10 november zal zich richten op de praktische ervaringen om nieuw afval uit de visserijsector te voorkomen in de oceanen, met name met betrekking tot de verwerking van (kunststof) huishoudelijk afval en het weggooien van vistuig van vissersvaartuigen en in vissershavens. Door de praktijk te bespreken met deelnemers uit de visserijsector, afvalbedrijven, havens en andere organisaties hopen we dat nieuwe manieren voor beter afvalmanagement en preventie zullen worden onderzocht.

Voor wie?

Alle belanghebbenden, geïnteresseerden en/of betrokkenen bij afvalbeheer in de visserijsector, met name maritieme ondernemers zoals eigenaren van vissersvaartuigen en vertegenwoordigers van de visserijsector, afvalbedrijven en vissershavens.

Praktische informatie

Wat: Werksessie "Verwerking van plastic afval in de visserijsector"

Wanneer: 10 november 2017 13.00h – 16.00 uur

Waar: Bij het EUROPORT evenement, AHOY, Rotterdam, Nederland

Spreektaal: Engels

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Rijkswaterstaat afdeling netwerkontwikkeling en visie Zee en Delta, samen met collega’s uit Zweden, het Verenigd Koninkrijk en het KIMO

Als u praktijkvoorbeelden voor de werksessie heeft, of andere ideeën of vragen, neem dan contact op met communications@ospar.org

← Overzicht