Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

HERHALING: de werkwijze en boekhouding onder de aan-landplicht

vrijdag 22 september 2017

Naar aanleiding van vragen op de EMK-app deze week over de registratie en het wel of niet aan boord moeten houden van discards volgt hieronder nog een keer het overzicht van de vissoorten die bij gebruik van verschillende vistuigen onder de aanlandplicht vallen. Bij de registratie van discards zijn onlangs door de NVWA aanvullende bepalingen afgekondigd. Deze zijn verwerkt in update 3.3 van het E-logboek.

Aanlandplicht 2017:

  • Boomkor/puls 80 – 119 mm: tong, schelvis, Noorse kreeft
  • Boomkor/puls 120 mm+: tong, schol, kabeljauw, wijting, schelvis, Noorse kreeft

Bij boomkor gebruik Belgisch paneel: wel ondermaatse tong registreren, hoeft niet te worden aangeland.

  • Twinrig/fly shoot 80 – 99 mm: tong, schelvis, Noorse kreeft;
  • Twinrig/fly shoot 100 mm+: schol, kabeljauw, wijting, schelvis, Noorse kreeft

Ondermaatse vis die onder de aanlandplicht valt moet aan boord gehouden worden en onder BMS geregistreerd worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor tong wanneer met maaswijdte 80 – 99 mm wordt gevist en niet met Belgisch paneel. En ook voor schol als met boomkor > 120 mm wordt gevist of met twinrig/ fly shoot > 100 mm.

Registratie discards:

Voor alle soorten die onder de aanlandplicht vallen zijn zogenaamde top-ups gereserveerd. De discards die geregistreerd/aangeland moeten worden, worden afgeboekt van deze top-ups en dus niet van het eigen contingent of quotum. Voor tong is hiervoor 7,2 % bovenop het quotum beschikbaar, deze hoeveelheid wordt beheerd door RVO. Het blijft van groot belang dat discards worden geregistreerd, ook van soorten die niet onder de aanlandplicht vallen, zoals in de 80 mm-visserijen: schol, schar, tarbot, griet, rog etc.

Oorzaak van terugzetten

Ook is verplicht om de reden van het discarden aan te geven. In dit verband worden de volgende redenen opgesomd:

  • Vrijstelling de minimis-vrijstelling (zie onderstaande info)
  • Verboden soort (zoals bijv. Doornhaai)
  • Uitzondering hoge overleving (is nu nog niet aan de orde, gepoogd wordt deze te realiseren voor schol, tarbot en rog)
  • Verminkte vis (wanneer vis i.v.m. beschadiging terug gezet wordt)
  • Valt niet onder aanlandplicht (zie onderstaande info)
  • Andere reden, bijvoorbeeld geen quotum (zie onderstaande info)

 

Onder de vrijstelling de minimis vallen de tong (wanneer met het Belgisch paneel gevist wordt) en Noorse kreeft.

Een soort die (nog) niet onder de aanlandplicht valt is bijvoorbeeld schol in de 80 mm visserijen (boomkor en twinrig/fly shoot) maar ook ongequoteerde soorten zoals schar, bot, poon, zeebaars.

De soorten tarbot, griet en rog die, in verband met de PO-bepalingen gediscard moeten worden, dienen geregistreerd te worden onder de noemer: andere reden. Indien mogelijk noteer daarbij: geen quotum beschikbaar. Op deze manier worden choke-species duidelijk in kaart gebracht. Indien er nog vragen zijn kan contact opgenomen worden met Geert Meun: email: gmeun@visned.nl of telefonisch: 0527 - 684141

← Overzicht