Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Waarom natuur in kustzone lijdt onder een garnalentuig, maar geen last heeft van zandsuppletieā€¦

vrijdag 22 september 2017

VisNed is voor natuurbescherming, en voor duurzame energie. Dat willen we ook uitdragen. Maar dan moeten we het wel snappen. De afgelopen jaren is VisNed erg betrokken geweest bij besprekingen over het ruimtegebruik op zee. Dat is voor de visserij even wennen, want tot niet zo heel lang geleden ‘was de zee van ons’. De snel ontwikkelende transitie naar duurzame energie met windparken heeft veel impact. De dreiging van sluitingen voor natuur komen daar bovenop. En daar raken we de draad een beetje kwijt.

Als een kale zandbank op een Europese lijst staat, dan mag daar niet worden gevist (dat gaat straks met de Doggersbank ook gebeuren). Maar terwijl er in de kwetsbare kustzone niet gevist mag worden, gebeurt er iets merkwaardigs ten aanzien van zandsuppletie. Men is tot het inzicht gekomen dat het beter en goedkoper is om niet de stranden op te spuiten, maar extra zand te storten op de vooroever.

Dat betekent het bedekken van de gevoelige habitat van het Natura 2000 gebied - waar, zoals we net hebben vastgesteld, niet gevist mag worden - met een laagje zand. Of het wegzuigen van zand in datzelfde gebied tot een diepte van meer dan 8 meter. Een dikke milieueffectrapportage geeft aan dat het dumpen van zand geen significante invloed heeft op de habitat. Het vissen met een garnalentuig wel. Datzelfde geldt voor de Doggersbank. Voor 1/3 gesloten voor visserij, maar vele miljoenen kubieke meters zand worden er zo opgespoten. Wie het begrijpt mag het zeggen.

Toch is de enige manier om invloed te hebben in gesprek blijven. Als je niet aan tafel zit, dan sta je op het menu. Daarom blijven we praten. Met NGO’s, maar ook met de plannenmakers van eilanden in de Noordzee, zoals Tennet en (recentelijk) Gasunie. Niet omdat we staan te juichen, maar om te bewerkstelligen dat er in al hun plannen rekening wordt gehouden met de belangen van de visserij. 

← Overzicht