Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Pulsdossier: belangrijke hindernis genomen, meer te gaan

vrijdag 22 september 2017

Vorige week spraken de rapporteur van het Europarlement en zijn collega’s over permanente toelating van puls visserij. Dit in het kader van nieuwe voorschriften voor technische maatregelen. Daar kwam een standpunt uit wat VisNed hoopvol stemt: Pulsvissen mag, tenzij schade wetenschappelijk wordt bewezen.

De rapporteur van het EP, de Spaanse Christendemocratische Europarlementariër Gabriel Mato, meldde dat hij de pulsvisserij een kans wil geven door de bewijslast om te draaien. Daarbij mag onder voorwaarden met puls gevist worden, tenzij er wetenschappelijk bewijs van schade is.
Er lopen verschillende onderzoeken en afgelopen week vergaderde de werkgroep onderzoek bij Wageningen Marine. Prof. Adriaan Rijnsdorp presenteerde een voortgangsverslag. Daaruit blijkt dat er goede voortgang is in de grote onderzoeken die lopen. We spraken daarbij af dat de beschikbaarheid van uitkomsten goed moet aansluiten op de momenten waarop beleidsbeslissingen genomen worden. Daarop moeten we nu al voorsorteren, omdat de laatst uitgegeven 42 ontheffingen een looptijd van vijf jaren hebben en er vanuit het buitenland met argusogen gekeken wordt naar de afloop van die periode.

 

Puls oorzaak van teruglopende vangsten in Kustzone?

In de kustzone lijkt steeds minder vis te worden gevangen. Dat constateren staandwant- vissers, sportvissers en Eurokotters. Ook vertoont de vangst van garnalen een grillig patroon. Het verzet tegen puls in Frankrijk is op deze afname gebaseerd, maar ook aan de Engelse kust en in België zijn deze geluiden goed te horen. Helaas wordt daarbij voorbijgegaan aan veel meer ontwikkelingen: zandsuppleties, temperatuurstijging van het water, afnemende bodemberoering. Maar, dat was vorige week in Visserijnieuws te lezen, de grote boosdoener is voor velen de puls.

De uitspraken vanuit Brussel zijn dus hoopgevend, maar tegenover ons enthousiasme voor puls, staat zeker zo veel scepsis en tegenstand. Daarom gaat VisNed de komende weken gewoon door met het informeren van (medewerkers van) Europarlementariërs over alle aspecten rondom pulsvisserij.

← Overzicht