Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Aanvoerbeperking tarbot/griet

vrijdag 8 september 2017

Hoewel er met alle Nederlandse PO’s afspraken zijn gemaakt om de aanvoer van tarbot/griet te reguleren, staat de uitputting per 8 september 2017 op 73 %. Vorig jaar was dat op hetzelfde moment eveneens 73 % en moesten we later in het jaar de aanvoer beperken tot 375 kg per week/reis. Er is daarom op dit moment helaas geen mogelijkheid om de 1.000 kg per week of reis te verruimen. Let ook op de sanctie die wordt toegepast bij overschrijding van de maximum hoeveelheid.

Maatregel NL-PO’s Tarbot, griet:

De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 1.000 kg doodgewicht. Voor deze soorten geldt ook een minimum aanvoermaat van 32 cm (verbod op aanvoer van tarbot VI < 500 gram, griet III < 400 gram). Bij aanvoer van meer dan 1.000 kg en/of kleiner dan 32 cm/500 gram-tarbot en kleiner dan 32 cm/400 gram-griet wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast. Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

← Overzicht