Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Adviescommissie Radio Medische Dienst vraagt aandacht voor medicijnkist en communicatie

vrijdag 8 september 2017

Doctoren van de Radio Medische Dienst (RMD) zouden de lijst van de World Health Organization (WHO) graag als standaardlijst willen invoeren voor medicijnkisten. Voor de Nederlandse kottersector is die lijst nogal overdreven. Het nut van Malariapillen op de Noordzee lijkt immers niet al te groot. Aan de andere kant is het voor te stellen dat het voor de RMD heel lastig is dat er geen standaardlijst voor medicijnkisten gevoerd wordt. Daar wordt binnenkort over verder gepraat. Het advies van de visserijsector is om afhankelijk van de grootte van het vaartuig en het vaargebied te mogen afwijken.

Communicatie

Bij communicatie tussen schip en RMD-dokter gaat helaas vaak wat mis. Bijvoorbeeld bij mailverkeer. Denk daarbij aan spamfilters die foto's niet doorlaten. Dit speelt minder voor de kottersector omdat veel communicatie verloopt via VHF of zender. Maar nu het internetgebruik op vissersschepen toeneemt, speelt de vraag of naast deze kanalen ook bijvoorbeeld WhatsApp kan worden ingezet. Bijvoorbeeld om het snel overbrengen van foto's te vergemakkelijken. De doktoren hebben daar nog wat koudwatervrees, maar waarschijnlijk is het een kwestie van tijd dat meer gebruik gemaakt gaat worden van modernere middelen.

Meesturen ambulancepersoneel

Ook is gesproken over het meesturen van ambulancepersoneel met een helikopter of reddingsboot. Een wens die voor de visserijsector belangrijk is. Hierover zijn alle betrokken instanties met elkaar in overleg. VisNed zal deze wens ook inbrengen in het overleg met IL&T.

Dit alles kwam ter sprake tijdens het overleg van de adviescommissie van de Radio Medische Dienst afgelopen woensdag. Naast IL&T, RWS, KWC, KNRM, RMD, KVNR, NHV, OVV, Kon. Marine en BBZ waren namens de visserijsector Maarten Drijver van VisNed en Cor Blonk van de Redersvereniging Zeevisserij aanwezig, wiens kennis over veiligheid op zee groot is en bijzonder waardevol.

← Overzicht