Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed: maak heldere schets van de ruimte op zee

vrijdag 8 september 2017

De wereld waarbinnen de visserij opereert is de afgelopen jaren enorm veranderd. En die veranderingen gaan in hoog tempo door. Soms zo snel dat ze niet meer bij te houden zijn. Dus dat niets bij het oude blijft en VisNed zich op een andere werkelijkheid moeten richten, is wel duidelijk. Dat geldt ook voor het gebruik van de Noordzee en de ruimte die overblijft voor de visserij.

VisNed neemt deel aan diverse overlegtafels en projectgroepen waar wordt nagedacht over het gebruik van de Noordzee in 2030 en in 2050. Zo ook afgelopen dinsdag in Den Haag. Het Planbureau voor de Leefomgeving presenteerde met een brede groep stakeholders een aantal toekomstscenario’s en ontwikkelingen op de Noordzee.

Wij hebben er vanuit VisNed voor gekozen om ontwikkelingen die onvermijdelijk zijn als een realiteit te benaderen. Of we het nu willen of niet, het komt eraan. Onze insteek is om binnen dat gegeven de belangen van de visserij te verdedigen en te behartigen. Daarom hebben we er afgelopen dinsdag voor gepleit om door het Planbureau voor de Leefomgeving nu in één keer een heldere schets van een eindplaatje te laten maken.

5 tot 6 keer zoveel windparken

Het toekomstbeeld zal op de visserij angstaanjagend en overdonderend overkomen. Want in dat plaatje worden veel, ja heel veel windparken geschetst. Met alle parken die nu in aanbouw zijn, staat de teller nog niet op 15% van hetgeen in 2030 gerealiseerd moet zijn. Er komt dus mogelijk nog vijf tot zes keer zoveel bij! VisNed vindt dat deze ontwikkeling een visie op visserij en voedselvoorziening vereist, die in combinatie met andere gebruikers van de Noordzee wordt opgesteld. Hierdoor worden de effecten op de sector duidelijk.

Veranderingen gaan niet vanzelf en moeten ondersteund worden

Net zoals de energiesector gesteund wordt in de transitie naar duurzame energie, moet ook de inpassing van de visserij in dat nieuwe plaatje mee gefinancierd worden. Visserij wordt immers gedwongen. De leiding van VisNed is ervan overtuigd dat blind verzet tegen het onvermijdelijke contraproductief werkt.

VisNed kiest voor het meedenken over de inpassing van duurzame visserij in het toekomstbeeld van de Noordzee en vraagt om het daarbij behorende budget voor de sector. Dat is peanuts op het totaal. Maar het leidt tot een duurzame voedselvoorziening vanuit de Noordzee die de toekomst aankan.

← Overzicht