Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed: Respecteer de wet- en regelgeving

vrijdag 8 september 2017

Dinsdag 30 augustus 2017 heeft de NVWA, na een controle, aangifte gedaan bij het OM tegen de bemanning van de ARM7. De tenlastelegging (poging tot doodslag en verduistering van toegepaste verboden netvoorzieningen) was zo heftig, dat dit veel reacties heeft opgeleverd. De impact op de betrokkenen, de rederij en de visserijsector in het algemeen, is groot.

Het is niet duidelijk of de tenlastelegging terecht is. In Visserij Nieuws van 1 september 2017 wordt bericht, dat de verklaringen van de bemanning en het OM tegenstrijdig en niet eensluidend zijn. Daarom kan daar in dit stadium niet op worden ingegaan. Duidelijk is wel, dat controle & handhaving in alle sectoren in de visserij een issue is. Op de naleving van wet- en regelgeving wordt toegezien en gecontroleerd en indien nodig ook gehandhaafd. Meer en meer wordt er samengewerkt om strijdigheid van wet- en regelgeving tegen te gaan.

Het is niet alleen het toepassen van verboden netvoorzieningen waardoor het imago van de visserijsector schade wordt toegebracht. Dat raakt de kottervisserij, maar ook binnen de garnalenvisserij spelen zaken die op gespannen voet staan met wet- en regelgeving en privaatrechtelijke afspraken die in PO-verband gemaakt zijn.

VisNed werkt samen met haar achterban hard aan het bijstellen van het niet altijd positieve imago van de sector. Bijvoorbeeld door duidelijk te maken dat het duurzame visserijbeheer de afgelopen jaren geleid heeft tot een ongekend goede visstand. Dat innovatie in pulstuigen geleid heeft tot enorme brandstofbesparingen en veel minder bodemberoering. En dat de Nederlandse visserij via Fishing For Litter veel vuil uit zee opvist en aan land brengt. We zien voorzichtig meer vertrouwen ontstaan in de Nederlandse visserijsector.

VisNed vindt het belangrijk dat de sector zelf laat zien dat ze dat vertrouwen waard is. 

← Overzicht