Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Technische omschrijving pulstuig bijna gereed

vrijdag 8 september 2017

Elke puls-visser moet een omschrijving van zijn tuig aan boord hebben: de Technische netwerkbeschrijving.  Hierin zijn alle technische specificaties vermeld waaraan een pulstuig moet voldoen en waarop door controle-instanties toegezien kan worden. VisNed is actief betrokken bij de opstelling hiervan en de eindfase is in zicht.

In augustus is een kleine delegatie vanuit de werkgroep Controle en Handhaving bij elkaar geweest om de Technische netwerkbeschrijving van het pulsvistuig te bespreken. Namens VisNed hebben voorzitter Maarten Drijver en Teun van Dam deelgenomen aan dit overleg tussen NVWA en kotterorganisaties.

De technische netwerkbeschrijving van het pulstuig is bijna afgerond na langdurig overleg en afwegingen. Dat is niet eenvoudig want er zijn grote verschillen tussen de eerste configuraties en het huidig gebruik op de verschillende puls kotters.

In de besprekingen is veel gesproken over dwarsverbanden, en het gebruik van kettingen, wat ten strengste verboden is. Wat voor de vissers in de werkgroep een grote tegenstrijdigheid is, is de term visopwekkend. Voor de NVWA zijn aanpassingen die visopwekkend zijn op voorhand verboden. Alleen het wekveld moet de vis vangen. Eventuele toekomstige innovaties zullen via de RVO aangevraagd moeten worden. Zelf innovaties doorvoeren kan problemen met de controledienst van de NVWA tot gevolg hebben. 

Doordat de technische netwerkbeschrijving nu op een kleinigheid na afgerond is, kan de laatste versie voorgelegd worden aan de stuurgroep, waarin EZ, RVO, NVWA, de fabrikanten Delmeco en HFK en sector deelnemen. Als de werkgroep het rapport goedkeurt, kan het rondgestuurd worden naar de pulsvissers. Zij kunnen de pulstuigen hierop aanpassen, al zal de grootste groep vissers nu al aan de gestelde voorwaarden voldoen. Maar eerst ligt de bal bij de stuurgroep, die e.e.a. nog moet goedkeuren. We houden jullie op de hoogte.  

← Overzicht